Inteligencija i učenje

Scenariji podučavanja i kultura

Za sve nas, sitni svakodnevni rituali su događaji u kojima učestvujemo uzimajući ih zdravo za gotovo i ne razmišljajući o njihovom scenariju. Uzmimo primer porodične večere – hrana je poslužena na stolu u odgovarajućem posuđu i svima jednako stoji na … read more

Kritičko mišljenje u učionici

Kritičko mišljenje je nešto što bi svaki edukator trebao da razvija kod svojih učenika, ali u predviđenim planovima i programima nema preciznih uputstava kako ga provoditi. Šta je kritičko mišljenje? Postoji veliki broj različitih definicija kritičkog mišljenja. Ovo bi bile … read more

Škole budućnosti

Projekat “Rupa u zidu” ili – kako bi moglo izgledati učenje u budućnosti Od svog osnivanja 1999, eksperiment „Rupa u zidu“ prerastao je s jednog računara u Nju Delhiju na više od stotinu računara i 300 000 dece na različitim … read more

Inteligencija i učenje – različiti pogledi i perspektive

Nauka o učenju – šta nas sve može učiniti pametnijim Nauka o učenja je relativno nova disciplina proizašla iz oblasti kao što su: kognitivna nauka, psihologija, filozofija i neuronauka. Njen cilj je primena naučnih metoda u poučavanju i učenju, odnosno, … read more

Friedrich Froebel tvorac dečijih vrtića

Tokom 35 godina, sve do smrti 1852, Froebel je bio posvećen edukaciji dece i razvoju metoda čiji je cilj bio iskorištenje ljudskog potencijala do maksimuma. Froebel je bio pod uticajem nemačkih romantičnih filozova Rousseau-a i Ficte-a, te drevnih grčkih mislilaca, … read more

Zašto vrtići ne bi trebalo da budu kao škole

Nova istraživanja pokazuju da podučavanje dece sve više i više u sve mlađem uzrastu može imati negativne posledice Naše doba je doba pedagogije. Roditelji, frustrirani konkurencijom, obezbeđuju svojoj deci podučavanje u sve ranijem i ranijem uzrastu, sve više i više. … read more

Deca koja rano nauče da plivaju su pametnija

Nova studija ukazuje da se deca, koja uče i treniraju plivanje u mlađim godinama, razvijaju brže i pametnija su od ostale dece njihovog uzrasta. Deca koja se počnu baviti plivanjem veoma rano postižu brži razvoj od ostale dece i to … read more

Kako se razvija dečje učenje i razmišljanje

Deca rastu i menjaju se na razne načine tokom osnovne škole. Tri osnovna aspekta njihovog razvoja su: socijalni, emocionalni i kognitivni (učenje, razmišljanje). Kako deca uče? Iako se svi rađamo sa nekim naslednim tendencijama, deci je neophodno podsticajno okruženje da … read more