Inteligencija i učenje

Brzo i sporo razmišljanje

Ukoliko ste ikada imali priliku da radite test inteligencije, bilo koje težine, onda znate da su oni koncipirani tako da podrazumevaju i vrednuju i indeks brzine obrade. Rezultat ovog indeksa predstavlja brzinu “G učitavanja” – što bi trebalo da izražava … read more

Nadarena deca

Pristup nadarenim učenicima u Srbiji

Svako ozbiljno društvo, koje ima nameru da prati savremene društvene, ekonomske, političke i kulturne tokove, nastoji da svoje potencijale stavi u funkciju najboljih i svoje obrazovane, darovite i kreativne pojedince uvažava kao dragocen nacionalni resurs. Za stvaranje ambijenta, koji pogoduje … read more

Kreativnost

Kako poboljšati kreativno razmišljanje

Pet modela kreativnog razmišljanja (2. deo) Da li su svi ljudi kreativni? Naravno da jesu, ali na različite načine i na različitim nivoima. Postoji velika razlika između šlagera napisanog za prvu ljubav i Betovenove simfonije. Dovoljno je da odete do … read more

Psihologija

Podsticanje samokontrole kod dece

Samokontrola se može definisati na mnogo načina – kao snaga volje, samodisciplina ili savesnost. Ali kako god je definisali, samokontrola je u suštini sposobnost da se kontrolišemo. Možemo li se odupreti ometanju? Upravljati vlastitim emocijama? Potisnuti svoje nagone? Odgoditi zadovoljstvo … read more

Pametna svaštara

Prozor za oblake

Odličan i zabavan način za učenje o vrstama oblaka! Svako dete može napraviti ovu zanimljivu edukativnu igračku. Za izradu prozora za posmatranje oblaka potreban je četvrtast ram izrezan od kartona i mala ručka od drvenog/plastičnog štapića ili tvrđeg kartona.  Na … read more

Igra i intelekt

Glasovne igre

Glasovne igre imaju mnogo prednosti. Mogu se prilagoditi različitim uzrastima, nivoima znanja, situacijama, vremenskim okvirima i ne zahtevaju naročitu pripremu niti specijalne rekvizite. Predstavljaju odličnu zabavu i mogućnost za kvalitetno provođenje vremena sa detetom. Ambijent za igru može biti učionica, … read more