Kritičko mišljenje u učionici

Kritičko mišljenje je nešto što bi svaki edukator trebao da razvija kod svojih učenika, ali u predviđenim planovima i programima nema preciznih uputstava kako ga provoditi.

Šta je kritičko mišljenje?

Postoji veliki broj različitih definicija kritičkog mišljenja. Ovo bi bile neke:

♥ Kritičko mišljenje je metod učenja, odnosno nastave koji ne stavlja učenika u pasivan položaj primaoca znanja, koje mu je izloženo, nego podrazumeva kognitivnu aktivnost učenika.

♥ Kritičko mišljenje je pronalaženje nedostataka, nedovršenosti, nedoslednosti, grešaka  u logici određenih ideja, pretpostavki, zaključaka, tvrdnji ili teorija  da bi se stvorile nove ili upotpunile postojeće misli, ideje, pretpostavke zaključci ili teorije.

 Kritičko mišljenje se opisuje i kao proces razbijanja teme na delove, a zatim proizvodnja mnoštva kreativnih, originalnih, raznovrsnih  produkata (ideja, misli,zaključaka, tvrdnji….). Ono podrazumeva maštu, radoznalost, fleksibilnost, kompleksnu razradu i preuzimanje rizika.

U učionici učenik ili grupa učenika razmatra različite odgovore ili rešenja za izazovne probleme ili situacije, a zatim ih dele i tako uče jedni od drugih.

Kritičko mišljenje može biti organizovano (strukturirano), spontano (slobodno) ili kombinacija oba pristupa (što bi bilo idealno).

Ovde su neka uputstva, planovi i strategije, kao i prednosti dovođenja kritičkog mišljenja u učionice.

Opšte smernice za promovisanje kritičkog mišljenja u učionici

Ovde je navedeno 10 opštih smernica koje bi trebalo imati na umu prilikom provođenje kritičkog mišljenja u učionici.

 Mišljenje treba da bude provođeno od strane učenika, a ne dikirano od strane nastavnika.

♥ Prilika (mogućnost)  za razmišljanje treba biti olakšana sigurnim, prijatnim okruženje, gde se doprinos učenika podstiče i poštuje.

♥ Učeniku treba pružiti dovoljno vremena za razmišljanje.

♥ Učenici najbolje reaguju kada im se da razlog za razmišljanje na način koji je autentičan.

♥ Razmišljanje bi trebalo da bude deo redovne, svakodnevne nastave, a ne samo kao povremen dodatak lekcijama.

 Učenici treba da istražuju pojmove, koncepte i praksu na bezbroj načina i da im to bude prirodno i zabavno.

 Razmišljanje treba da bude povezano sa različitim kontekstima.

 Učenicima treba da bude obezbeđeno mnoštvo izvora informacija i sredstava i da budu podstaknuti da stvaraju svoje sopstvene resurse.

 Učenicima treba dozvoliti da komuniciraju sa vršnjacima tokom nastave i da razmenjuju informacije.

 Razmišljanje treba da inspiriše dalje razmišljanje.

8  Vrsta kritičkog mišljenja

Ovde se nalazi jedan grafički prikaz u kom je identifikovano i definisano 8 različitih vrsta kritičkog mišljenja. Moguće je da ćete otkriti da ste već dosad koristili neke od njih tokom svoje nastave i instrukcija. Možete početi s korištenjem svake vrste kritičkog mišljenja na jednom času. Dobro objasnite i uverite se da su vaši učenici shvatili koja je razlika između kritičkog mišljenja i konvergentnog načina razmišljanja gde se očekuje da svi stignu do istog odgovora ili ishoda.

21 strategija za uvođenje 8 načina kritičkog mišljenja u učionice

kritičko mišljenje grafikon

Kao pomoć za primenu ovih 8 vrsta kritičkog mišljenja ovde je predložena 21 strategija. Uz svaki predlog nalaze se i jednostavna pitanja koja pojašnjavaju i olakšavaju provođenje strategije povezujući reči s praksom. Strategije i pitanja predstavljaju, ustvari, alate čija upotreba i redosled korištenja zavise od teme/pitanja koji se obrađuju. Zbog toga su ovde navedeni bez redosleda. To ostaje nastavniku/edukatoru da pažljivo isplanira.

 Analogija – Pratiti obrasce kako bi se uočile sličnosti ili zajednički detalji.
P: Kako se dve specifične postavke ili skupa odnose jednan prema drugom na zajednički, srodan način?

 Atributi, kvaliteti ili karakteristike – Identifikovati uobičajene i retke kvalitete.

P: Šta čini ovaj artikal svakodnevnim ili običnim? Šta čini ovaj proizvod jedinstvenim ili posebnim?

 Uzrok i posledica – Spojiti poticaj s akcijom ili pratiti interakciju u kombinaciji s analizom i zaključiti zašto su se događaji zbili.

P: Kojim redosledom su se događaji odvijali, šta je bilo prvo, šta drugo…, i zašto?

 Promene tokom vremena Pratiti obrasce i utvrditi tok i uzroke promena.

P: Kada i zbog čega su se novi događaji javljali?

 Misterije – Razvijati korake istrage i otkrivanja.

P: Šta ste saznali usput?

 Poreklo analize – Rekonstrukcija događanja radi utvrđivanja početka – kako je došlo do događaja, pojave.

P: Hajde da započnemo od kraja i radimo unatrag prema početku!

 Kreativnost – Doprinos putem vlastitih imaginarnih ideja.

P: Šta bi se moglo dodati na određenu situaciju, pojavu, događaj, koncept?

 Protivrečna događanja – Navesti pretpostavke i objašnjenja na temelju naizgled nepovezanih informacija ili uverenja.

P: Pokušati povezati naizgled nepovezane informacije, pojave ili kontekste. Šta misliš, šta bi se u tom slučaju dogodilo  i zašto?

 Iscrpno propitivanje – Probe raznih aspekata i situacija.

P: Ispitivati problem kroz razne situacije. Šta mislite šta se dešava u kojoj situaciji i zašto?

 Obrasci – Beleška istih ili ponovnih pojavljivanja događaja kroz vreme.

P: Što je uzorak ponovnog pojavljivanja?

 Paradoks – Razgraničiti percepciju u odnosu na stvarnost.

P: Da li vidite pravu sliku ili je to samo varljiv utisak?

 Čitanje i ideje – Stvaranje ideja i proširenje, obogaćivanje čitanjem različitih odabranih tekstova.

P: Kako se ta priča uklapa u određeni kontekst? Uporediti, analizirati i opisati.

 Metode istraživanja – Tražiti i analizirati podatke

P: Koliko puta i kojom učestalošću se određeni događaji javljaju? Šta mislite, koji je razlog tome?

 Slučajno otkrivanje – Obavest o nepredviđenim događajima i/ili pogreškama koje su se desile tokom istrage.

P: Da li se i šta neočekivano desilo?

 Senzorni tragovi – Koristiti vid, sluh, miris, ukus i osećaje ili dodirivanje kao načina prikupljanja podataka i o tome obavestiti i eventualno izraziti misli.

P: Što vidiš? Šta čuješ? Kako miriše?

 Neočekivani događaji – Zamisliti ili registrovati iznenađujuće, neočekivane događaje.

P: Koji bi bili iznenađujući, neočekivani događaji? Da li su se neki i desili?

 Slutnje, predosećaji – Načiniti pretpostavke koristeći intuiciju.

P: Šta mislite da bi mogao biti odgovor? Šta mislite, šta bi moglo biti rešenje, ishod, i zašto?

Različita rešenja – Ispitati različita rešenja.

P: Možemo li da pokušamo da rešimo ovo na više različitih način, kako bi to izgledalo?

 Izumi – Izgraditi kreativna, originalna, nesvakidašnja rešenja.

P: Kako biste rešili taj problem na originalan, nesvakidašnji način?

 Nedovršena rešenja – Razmisliti o otvorenim, nedovršenim rešenjima.

P: Kako bi ona izgledala?

 Nepoznanice – Pregled nedostajućih informacija.

P: Koje informacije su ostale nepoznate ili nepotpune ovoj slici, pojavi ili događaju?

10 prednosti oblikovanja kritičkog mišljenja

 Istražuje i proširuje znanja vezana za ideje i pitanja.

 Razvija i proširuje rečnik, te veštinu izražavanja.

♥ Produbljuje znanje zadirući u detalje, polazeći od samog nastanka i osnovnih koncepata.

♥ Poboljšava veze između koncepata i ideja sa drugim konceptima i idejama.

♥ Znanje prestaje biti samo teorijsko, knjiško, stavljajući učenike u situaciju njegove primene u konkretnom ili srodnom kontekstu.

 Istražuje i razvija logiku i razmišljanje

 Razvija sposobnost sagledavanja sa što više gledišta i iz raznih perspektiva.

 Omogućava klasifikacije, grupisanje i pregrupisavanje ideja, koncepata i prakse.

 Učvršćuje širinu apastraktnog mišljenja postavljanjem u različite kontekste i situacije.

 Mogućnosti napredovanja preispitivanjem prihvaćenih ideja.

© Tatjana Petrov

Sav sadržaj ovog bloga, Nadarena deca (www.nadarenadeca.com), svi tekstovi, uključujući i prevode i slike (obeležene imenom bloga ili mojim imenom) su moje (Tatjana Petrov) vlasništvo. Zabranjeno je objavljivanje na drugim sajtovima/blogovima ili štampanje u komercijalne svrhe. U suprotnom smatraću da su prekršena moja autorska prava. 

One comment on “Kritičko mišljenje u učionici

  1. Odličan tekst! Drago mi je što ste na konkretnim primerima čitaocima približili kritičko razmišljanje. O kritičkom razmišljanju sam govorio pre nekog vremena na svom blogu u okviru teksta koji se ticao današnje dece i njihovog odnosa prema školi. Između ostalog, predlagao sam uvođenje kritičkog razmišljanja kao osnovnog metoda učenja (umesto dosadašnjeg bubanja). Voleo bih da čujem Vaše mišljenje tim povodom.

Vaš komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.