Tag Archives: revolucija u učenju

Tehnike za učenje – revolucija u učenju

Šta nam je potrebno da bismo bili uspešni u životu?
Svaki čovek ima četiri života: emotivni, zdravstveni, poslovni i društveni život. Da bismo bili uspešni treba nekako da izbalansiramo ta svoja četiri života. Kako to da učinimo? Možda Vam ova dva veoma zanimljiva snimka pomognu da dođete do nekih odgovora.