Author Archives: Tatjana

Pričanje priča u učionici

Pripovedanje je jedan od najefikasnijih načina za saopštavanja važnih istina drugim osobama i jedan od najstarijih oblika obrazovanja. Staro je koliko i čovečanstvo. Ljudi širom sveta oduvek su koristili priče kao način prenošenja svojih kulturnih uverenja, tradicije i istorije budućim … read more

Nastava matematike-između Istoka i Zapada

Scenariji za podučavanje u svakoj kulturi počivaju na relativno malom i prećutnom skupu temeljnih uverenja: o prirodi predmeta, o tome kako učenici uče i koju ulogu bi nastavnik trebalo da ima. Da bi proučili temeljnije metode podučavanja u različitim delovima … read more

Scenariji podučavanja i kultura

Za sve nas, sitni svakodnevni rituali su događaji u kojima učestvujemo uzimajući ih zdravo za gotovo i ne razmišljajući o njihovom scenariju. Uzmimo primer porodične večere – hrana je poslužena na stolu u odgovarajućem posuđu i svima jednako stoji na … read more

Kritičko mišljenje u učionici

Kritičko mišljenje je nešto što bi svaki edukator trebao da razvija kod svojih učenika, ali u predviđenim planovima i programima nema preciznih uputstava kako ga provoditi. Šta je kritičko mišljenje? Postoji veliki broj različitih definicija kritičkog mišljenja. Ovo bi bile … read more

Zlatno doba kreativnosti

Kada su ljudi najkreativniji? Da li su kreativniji mladi, energični genijalci ili stari, iskusni majstori? Postoji li uopšte starosna dob koja predstavlja “zlatno doba kreativnosti” ili je samo disciplina ta koja u bilo kojoj dobi određuje koliko ćete napraviti? Ta … read more

Škole budućnosti

Projekat “Rupa u zidu” ili – kako bi moglo izgledati učenje u budućnosti Od svog osnivanja 1999, eksperiment „Rupa u zidu“ prerastao je s jednog računara u Nju Delhiju na više od stotinu računara i 300 000 dece na različitim … read more

Roboti, naši budući prijatelji

Kako se tehnologija sve više razvija, humanoidni roboti će, verovatno, igrati sve veću ulogu u našim životima. Oni će čuvati, zabavljati i podučavati decu, brinuti za starije osobe, biti kancelarijski radnici… Deca će odrastati s tim androidima, tako da se … read more

Podela domena kreativnosti

(2. deo) Stari Grci bili su fascinirani idejom o kreativnosti u različitim područjima kao što su to današnji psihološki istraživači. Devet muza, prema mitologiji, bile su božice koje su pomagale podstaći one smrtnike koji bi pokušavali biti kreativni u umetnosti … read more

Domeni kreativnosti

(1. deo – teorija i rasprava) Uobičajeno je da se o ljudima govori da su “kreativni“,“vrlo kreativni“, “ne baš naročito kreativni“ i sl. Ali šta takvi atributi zapravo znače? Da li to sugeriše da je identifikovana osoba kreativna u svemu … read more