Tag Archives: vežbe koncentracije za decu

Koliko je vaše dete koncentrisano

Ovde se nalazi kratak test, putem kog možete proveriti koncentraciju svog deteta ili svojih učenika, a razvio ga je nemački institut “Youngworld”. Test meri sposobnost fokusiranja deteta u određenom trenutku. Ukoliko rezultati prvog testiranja nisu najpovoljniji preporučljivo je ponoviti test nakon izvesnog vremena. Verovatno će dete drugi put biti nešto uspešnije, jer poznaje zadatke, ali neke tenedecije i slabosti ipak treba proveriti. Veoma je važno pridražavati se vremenskih ograničenja, kao obezbediti povoljne uslove i atmosferu za rad (tišina, opuštenost, dete ne sme da bude gladno, nenaspavano ili neraspoloženo).  Između pojedinih zadataka preporučuje se praviti kratke pauze, kako ne bi došlo do napregnutosti i zamora.

Test se sastoji iz 4 zadatka čija je izrada vremenski ograničena.  Prvi, drugi i četvrti zadatak mogu da rade deca svih starosnih grupa, dok treći rade deca od trećeg razreda i stariji (dakle, nije predviđen za mlađi uzrast).

Ispod svakog testa, u donjem desnom uglu, imate opciju za štampanje. Nakon što odštampate zadatke, pripremite štopericu i olovku.

Rešenja i bodovne vrednosti pronaći ćete na linku na kraju strane sa zadacima. Rezultati predstavljaju samo polaznu tačku u radu na podsticanju i razvoju koncentracije deteta, pružajući uvid u eventualne slabosti na koje bi trebalo obratiti pažnju.

Koncentracija nije karakteristika inteligencije. Koncentracija se menja tokom uzrasta i može se vežbati i naučiti, nezavisno od toga koliko je dete inteligentno. Ali, ukoliko ne ume dobro da se koncentriše, ispoljavanje inteligencije je otežano ili onemogućeno. Zato ovaj test može biti koristan, dajući uvid i smernice. Nakon izrade testa i izračunavanja rezultata, proverite postoje li neke doslednosti u greškama. Da li greši u slovima? Ili možda u brojevima? To je nešto na što bi trebalo obratiti pažnju u radu s detetom.

ZAPOČNITE TEST!

Zadaci:

  1. LICA (za sve uzraste)
  2. Slova i brojevi (za sve uzraste)
  3. Adrese (samo za decu trećeg razreda i starije)
  4. Dva puta isto (za sve uzraste)[ad name=”Prilagodljivi baner”]