Test koncentracije za decu

Uvod u test: “Koliko je vaše dete koncentrisano” (ukoliko niste već pročitali) 

Zadatak 1: Likovi

(za sve uzraste)

Ovaj zadatak predviđen je za sve uzraste, ali je planirano vreme za rešavanje različito.

Uzrast: 7 i 8 godina – 75 sekundi

Uzrast: 9 i 10 godina – 60 sekundi

Uzrast: 11 godina i više – 45 sekundi

Test koncentracije za decu - uzorak licaUputstvo: Ova dva lica (iznad) se pojavljuju više puta na ponuđenoj slici u nastavku.

Koja su to lica? Zaokruži ih!

Test koncentracije za decu - 1. zadatak - lica

Broj poena:


[ad name=”Prilagodljivi baner”]

Zadatak 2: Kombinacija slova i brojeva

(za sve uzraste) 

UPUTSTVO: Pri prepisivanju slova i brojeva iz leve kolone u desnu, potkrale su se greške. 

Zaokruži greške u desnoj koloni!

1. S 1060 – Z 1. S 10600 – Z
2. S 3020 – Z20R 2. S2020 – Z20RR
3. S 5005 – Z20R 3. S Z5005 – Z220R
4. S 0570 – Z40R 4. S 0750 – Z40R
5. S 7020 – Z90R 5. S 720 – Z90R
6. S 2020 – R10B 6. S 2020 – B10B
7. S 0520 – R50B 7. 8 052 – R50B
8. S 3060 – R80B 8. S 3060 – R80S
9. S 1040 – B10G 9. S 1040 – B100
10. S 2060 – B 10. S 2060 – P
11. S 6005 – B20G 11. S 6006 – B20G
12. S 7020 – B30G 12. S 7020 – B03G
13. S 0505 – B50G 13. S 0905 – B50G
14. S 4050 – B50G 14. S 4050 – B60G
15. S 0520 – G30Z 15. S 0520 – G30N
16. S 3020 – G30Z 16. S 3020 – 030Z
17. S 1060 – G30Z 17 . S 8060 – G30Z
18. S 1005 – G50Z 18. S 10005 – G50Z
19. S 7020 – G50Z 19. S 70 – 20 – G50Z
20. S 6020 – G90Z 20. S 6020 – G96Z

Broj poena:


Zadatak 3: Adrese

(samo za decu od trećeg razreda)

Uputstvo: Adrese iz leve kolone prepisane su u desnu, ali kod nekih se potkralo nekoliko grešaka.

Koje su to greške? Zaokruži ih!

A Simić

Pećka 16a telefon

21000 Novi Sad 0913/621345

A Simić

Pećka 16a telefon

21000 Novi Sad 0913/631345

Kosta P. Rodić

Lička 9 telefon

14544 Pančevo 08773/6890

Kosta P. Rodić

Lučka 9 telefon

14544 Pančevo 0873/6880

Iva Aničić

Gorska 23 telefon

44385 Vranje 02358/25681

Iva Anicič

Gorka 23 telefon

44385 Vrajne 02358/25681

Dr R. Slavnić

Bokeljska 33 telefon

30045 Šabac 05481/3893

Dr R. Slavnić

Bokelska 33 telefon

30045 Šabac 05481/3893

Radio Jelen

Bačka 87 telefon

40512 Niš 0304/8849

Radio Jelen

Bačka 87 telefon

04512 Niš 0304/8849

Jovan Pajić

Dunavska 32 telefon

26754 Šid 0891/62918

Jovan Pajić

Dunavska 32 telefon

26754 Šid 0891/62918

Milka Vojković

Brestovačka 11 telefon

23789 Valjevo 01147/24860

Milka Vojlović

Brestovučka 11 telefon

23789 Valjevo 0147/24860

Pekara Ivanić

Cvetkova 18 telefon

49032 Putinac 07739/2786

pekara Ivanić

Cvetkova 18 telefon

49032 Putinac 0739/2786

Vera Borić

Venac 45 telefon

53023 Zlatar 0611/55991

Vera Borić

Venac 45 telefon

53023 Zlater 0611/55991

Sandra Šarić

Golubarska 6 telefon

78005 Borča 09773/4780

Sandra Šarić

Golubarska 6b telefon

78005 Borača 09773/4780

Broj poena:


[ad name=”Google Adsense-1″]

Zadatak 4: Ponavljanje 

(za sve uzraste)

Uputstvo: U donjoj tabeli pojedina slova ili brojevi se pojavljuju dva puta.

Zaokruži parove !

Ovaj zadatak predviđen je za sve uzraste, ali je planirano vreme za rešavanje različito.

Uzrast: 7 i 8 godina – 120   sekundi (2 minuta)

Uzrast: 9 i 10 godina – 75   sekundi

Uzrast: 11 godina i više – 60   sekundi (1 minut)

 

a 1 Đ e 6 f m 11 0 10
10 13 B 7 16 t N ž 19 Z
K 4 M 1 G 15 m 18 š P
9 14 C T au 3 H e č 5
P H 5 D 17 R 12 š ć 20
t 8 i Z s J 2 V u 1

Broj poena:

Ovde možete pogledati REŠENJE TESTA, POENE I OBJAŠNJENJA!

Vaš komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.