Tag Archives: Frebelovi darovi

Froebelovi pokloni (darovi)

Prve edukativne igračke

[ad name=”Google Adsense-1″]

„Froebelovi pokloni” su obrazovni materijali razvijeni za Froebelov vrtić 1837. To su, verovatno, prve na svetu kompleksno i pažljivo osmišljene – edukativne – igračke. Iako se naizgled mogu učiniti varljivo jadnostavne, one predstavljaju sofisticiran pristup razvoju deteta. Svaki od poklona je namenjen određenom ključnom stadijumu razvoja i podsticanju vizuelnog rešavanja problema i svesti o matematičkim ili fizičkim pojmovima kroz igru. Tokom poslednjih 180 godina  ove suptilno osmišljene igračke imale su široko rasprostranjen uticaj, preplićući se sa istorijom umetnosti/dizajna, obrazovanjem i popularnom kulturom.

Mnogo se govorilo o Frebelovim poklonima i mnogi su nastavili da ih koriste  nakon njegove smrti 1852., ali nedostatak objavljenih materijala i savremenih prevoda rezultirali su nerazumevanjem njihovog smisla i svrhe. Kao posledica toga svest o značaju Frebelovog metoda značajno je pala u 20. veku. Froebelovi pokloni su tako raspoređeni da deca postepeno napreduju od geometrijskoh tela do apstraktnih ideja o “prostornim obrascima”. Svi pokloni osmišljeni su kroz niz, do tančina, razrađenih lekcija – od predstavljanja, tj. pokazivanja poklona deci do detalja rada čiji je cilj obrazovanje. Učenje se izvodi iz utisaka tokom igre. Rad sa svakim poklonom, osim prvog, usmeren je na tri različite vrste ciljeva:

1. OBLICI ŽIVOTApovezivanje igračke ili onoga što dete od nje gradi sa objektima iz poznate okoline,

2. OBLICI ZNANJAsticanje znanja iz matematike i usvajanje osnovnih matematičkih koncepata i

3. OBLICI LEPOTE – gradnja različitih građevina i struktura.

Prvi poklon-igračka je jednostavno usmeren na forme, boje i pokrete. Froebel je osmislio i napravio 10 poklona-igračaka, a ovde se nalazi njihov prikaz.

Napominjem da je tekst malo opširniji, jer sadrži dosta detalja o radu sa poklonima-igračkama, ali može biti zanimljiv osobama koje se trenutno bave edukacijom dece predškolskog uzrasta i zainteresovane su za ozbiljnije instrukcije.

1.POKLON – LOPTICE OD PREDIVA (KONCA) Frebel je uočio da je lopta često prva ili omiljena igračaka beba. To je lako razumeti i podržati, jer je po svojim geometrijskim karakteristikama savršeno geometrijsko telo. Za Frebela lopta simbolizuje jedinstvo, kompletnu celinu, čistu formu. Dete formira prve utiske o fizičkom svetu držeći, valjajući ili gledajući loptu. Igranje objektima ili interakcija s majkom ili negovateljem pomaže detetu da počne da razlikuje sebe od ostatka sveta. Razgovor i kontakt očima su neobično važni za ove prve utiske, a loptice su sjajan alat za podsticanje ove prve interakcije. Tokom igre s detetom na pažljiv i osmišljen način – pesme, brojalice, izrazi lica (gestikulacija) – sve pomaže da se prenese fundamentalna ideja o svetu maloj osobi. Igra sa lopticama uvodi ideju kretanja i pokreta u dečji svet kroz kotrljanje, ljuljanje i igre bacanja. Frebelove loptice su zamišljene tako da pomažu deci da razlikuju oblik, boju i pokret – osobine materije u fizičkom univerzumu. To je takođe rana psihička aktivnost za poboljšanje koordinacije oko-ruka i ukupne motoričke kontrole.froebel_gift_1

OBLIK – Lopta je okrugla bez oštrih uglova i tačaka. Nema ravnih površina i linija. Ona ima težinu i veličinu. Meko predivo, od kog je nepravljena, je nežno, savitljivo i može biti blago kompresovano. Lopte su drevne igračke i nalaze se svuda oko nas. Postoje mnogi predmeti u svetu koji nas okružuje koji imaju oblik lopte, na primer: narandža, jabuka…ili klikeri, lopte za sport, baloni…Dete spontano poredi loptice sa predmetima sličnog oblika iz svoje okoline i zaključuje da li je to lopta ili ne. To je maštovita igra.

BOJA – Svaka loptica je ista – istog oblika, veličine, od istog materijala, ali razlikuju se po boji, pa će dete spontano početi da ih razlikuje po ovom jedinstvenom kvalitetu. Šest boja je podeljeno na primarne i sekundarne boje. Ovo je divan način da se dete upozna s duginim bojama. Igra-učenje sastoji se od uvođenja boja njihovim povezivanjem s imenom svake boje kroz određene reči i pesme. Frebel je uočio da crvena boja najčešće privlači decu. Zato je počinjao uglavnom od ove boje, mada bi moglo da se počne i od bilo koje druge.

POKRET – Materija može biti u pokretu ili mirovati. Ona može počivati na podu, stolu ili na otvorenoj ruci koja se kreće.  Lopta može imati mnogo mogućih oblika kretanja: kotrljanje, skakanje, okretanje, ljuljanje. Odrasli može da uvede nove pokrete kada se dete upozna s određenim. Kretanje se obično uvodi kao deo igre ili priče u kojima je lopta glavni lik. Postoji mnogo igara i priča koje se nalaze u priručnicima uz Frebelove poklone, ali igre i priče moguće je i izmišljati.

2. POKLON – LOPTA, VALJAK, KOCKA (sastoji se od loptica, valjaka i kockica) – pogodno za decu 3-4 godine

froebel_gift_2

PREDSTAVLJANJE

Prilikom uvođenja igračke protresti kutiju da bi se dete zainteresovalo i zapitalo: “Što je unutra?” Otvoriti poklopac i otkrivate delove. Dete ima priliku da ih dodirne, oseti, pomiriše, drži i ispita oblike – valjak, loptu ili kocku i oseti razliku. Ključne tačke prezentacije su rukovanje, promatranje i upoređivanje delova. Sva tri različita elementa  imaju na sebi izbušene rupe na kojim se nalaze kukice za koje su vezane pantljike pomoću koje se oblici mogu kačiti na nosač koji je takođe sastavni deo igračke.

OBLICI ŽIVOTA  Oblici iz poklona služe za predstavljanje stvari iz detetove neposredne okoline i  života (npr. lopta je narandža, cilindar ima oblik sličan flašicama za bebe, kocka je kuća itd.). Komade je moguće slagati na različite načine (npr. valjak na kocki i kugla na vrhu stvaraju oblik koji podseća na osobu i sl). Prilikom gradnje moguće je uključiti i delove kutije, kao i ostale pomoćne delove. Preporučljivo je da igru prate opisi i maštovite igre.

OBLICI ZNANJA Prilikom igre treba imenovati određena geometrijska tela, sortirati ih, prebrojavati komade, broj površina, uglova, ivice,  itd. Predviđeno je da se uz ovaj poklon kroz igru uvedu koncepti:  na / ispod, naprijed / nazad, gore / dole, ispred / iza… Jednostavni fizički pojmovi, takođe, mogu biti otkriveni –kocka je, svojim oblikom i stabilnošću, suprotnost lopti. Lopta je simbol kretanja, a kocka nepokretnosti. Valjak sadrži osobine i lopte i kocke. O mogućnostima stvaranja zvuka i zvučnim efektima takođe je  moguće učiti lupkanjem delova zajedno ili odvojeno o tvrdu površinu ili jedne o druge. Istražujući sva ova svojstva, deca će biti znatiželjna i njihova otkrića će stvoriti temelje interesa za nauku.

OBLICI LEPOTE Poklon je pogodan za praćenje pretvaranja oblika iz jednog u drugi. Deca će uživati da vrte delove. Vrteći ih lako mogu uočiti da se prilikom okretanja npr.valjka stvara sfera ili okretanjem kocke valjak. Uviđanje ove povezanost između oblika veoma je korisno za malu decu.

3. POKLON – PODELJENE KOCKE (sadrži samo kocke iste veličine)

froebel_gift_3

PREDSTAVLJANJE

Prezentacija blokova vrši se na takav način da se održi početna celovitost kocke. Kutija sa darom je okrenuta naopačke tako da se poklopac nalazi na dnu. Kutiju pažljivo podizati i otkriti kocke. Važno je insistirati na ovom rituala, a ne razbacivati kocke. Na ovaj način dete razvija poštovanje prema redu ukoliko vidi da ga i odrasli poštuju. Takođe je veoma važno koristiti sve delove prilikom rada sa poklonom, jer celovitost je ključna tačka rada. Dete će početi da posmatra svaku kocku kao deo celine uočavajući i shvatajući odnose među delovima. Froebel je snažno verovao u vrednosti simboličke igre. Ovo je suptilna, ali snažna poruka o celovitosti i održanju.Osnovni koncept je jedinstvo delova koji prolaze kroz razne oblike, a zatim vraćaju u celinu  (pre nego se ceo ciklus ponovi iznova). Ova ideja se seje u detetu kao seme koje će da klija dok ne počne da povezuje ovaj proces u svakodnevnom životu, kao trajan i neodvojiv deo.

OBLICI ŽIVOTA Dete koristi kocke da predstavi stvari iz svakodnevnog života koji ga okružuju. Može da počne prvo sa jednostavnim oblicima (vozovi, tornjevi…), da ih udružuje i stvara priče. Treba podsticati ta udruživanja i priče postavljanjem pitanja. Deca imaju prirodnu tendeciju da ovo rade tokom igre. Udruživanja između njihovog unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta čine temelj učenje.

OBLICI ZNANJA “Kakav je ovo oblik?” “Da li dete broji kocke, da li broji strane, ivice i uglove?” Važno je insistirati na opažanju ovih detalja sa svakim detetom pojedinačno s vremena na vreme tokom igre. Sortiranje, diferencijacija, brojanje, aritmetika (sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje), frakcija (delovi celine), rečnik (linija, kocka, kvadrat, pola…) – sve ovo može biti obrazloženo ovim poklonom. Svako dete gradi svoju sopstvenu građevinu, a zatim priča o njoji različite načine – prebrojava kocke, povezuje ih sa konkretnim trodimenzionalnim građevinama iz života.

OBLICI LEPOTE Drete treba podsticati da uočava kako se pomeranjem samo jedne kocke menja dizajn i da zato pažljivo premešta jedan po jedan deo, a ne da stalno ruši i gradi iznova. Froebel je smatrao da to razvija svest o procesu stvaranja kod deteta i da takav proces promoviše logičan i pravilan razvoj ideja. Važno je prepustriti kreaciju detetu, a ne sugerisati mu šta treba da uradi. Ovi projekti oličavaju principe simetrije, proporcije, balansa, ritma i jednostavnosti. Pričanje priča tokom igre takođe spada u stvaralački proces.

4. POKLON – PRAVOUGAONE PRIZME (mala varijacija 3. poklona i sastoji se od pravougaonih blokova)

PREDSTAVLJANJEfroebel_gift_4

 Predstavljanje je potpuno identično kao kod poklona br.3. osvežavajući  i pojačavajući utiske iz prethodnog poklona. Pitati dete u čemu je razlika između ovog i prethodnog poklona i komentarisati sličnosti i razlike.

 OBLICI ZIVOTA

 Nove mogućnosti pružaju šansu za gradnju novih građevina i njihovo združivanje. Dete gradi zidove, zgrade, ulice, trotoare, ograde, stolice, stolove…

 OBLICI ZNANJA

 Koncept frakcija – uočavanje kakav je odnos  delova i celine i snabdevanje rečnika pojmovima kao sto su- pravougaonik, pravac, duguljasto, vertikalno, horizontalno, visina, širina, dužina…/

 OBLICI LEPOTE

 Insistirati na gradnji simetričnih oblika izgrađujući kod dece osecaj za simetriju, a tek kasnije preći na nesimetrične oblike. Postepenim menjanjem postojeće kreacije skrenuti pažnju na uočavanje da novi dizajn nastaje izmenom prethodnog, a ne potpuno rušiti izgrađeno da bi gradili nešto novo.

5. POKLON -TRUGAONE PRIZME (sastoji se od kocki i dijagonalno podeljenih kocki), pogodan za decu od 5. godinafroebel_gift_5

PREDSTAVLJANJE

Predstavljanje poklona je isto kao i kod poklona br.3. Dete treba da uoči i komentariše sličnosti i razlike sa prethodnim poklonima.

OBLICI ZIVOTA

Ponovo se koriste blokove za predstavljanje stvari iz života. Novi oblik trougla, koji se u ovom poklonu prvi put pojavljuje pruža više mogućnosti za istraživanje i gradnju. Nikada ne treba zaboraviti da je razgovor oko onoga što dete gradi jednako važan kao i konstrukcije koje gradi, jer daju uvid u detetov način razmišljanja.

OBLICI ZNANJA

Uvode se novi termini kao što su: trougao, dijagonala, pravougaone prizme. Matematički pojmovi koji mogu biti otkriveni i koncepti geometrijskih oblika su: veličina/oblik – razlikovanje, delovi celine-relacije mogu biti dodatno istražene. Za stariju decu poklon može poslužiti za predstavljanje više apstraktnih matematičkih koncepata kao što je Pitagorina teorema.

OBLICI LEPOTE

Ovaj poklon pruža mogućnost za stvaranje dekora uzbudljive i složene simetrije. Froebel stalno insistira na principu da se konstrukcije ne ruše da bi se gradile potpuno nove. Nove se grade menjanjem postojećih, da bi se mogle pratiti te promene. Ovaj princip važi i za ovaj poklon.

6. POKLON – KLASIČNI BLOKOVI ZA GRADNJU  (sadrži kocke, pravougaone prizme i pločice), pruža veoma mnogo mogućnosti za gradnju i ispoljavanje graditeljskog dara, pogodan za decu od 5 godina i starijugift6

PREDSTAVLJANJE

Predstavljanje je potpuno isto kao kod poklona broj 3.

OBLICI ŽIVOTA

Ponovo se koriste blokovi za predstavljanje stvari iz svakodnevnog života, s tim da obogaćenje novim veličinama i oblicima pruža dodatne mogućnosti.

 OBLICI ZNANJA

Mogu biti, takođe, obrazloženi površina i zapremina, razmera, proporcija…

OBLICI LEPOTE

Blokovi se ponovo koriste da probude osećaj lepote simetričnosti dizajna, proporcije, ravnoteže, snage centra, ritma i jednostavnosti.

7. POKLON – RAZNOBOJNE PLOČICE GEOMETRIJSKI OBLICIfroebel_gift_7

Ovaj Froebelov poklon se sastoji iz raznobojnih pločica raznih geometrijskih oblika izrađenih od dveta, plastike ili papira: kvadrat, jednakostranični trougao, pravougli jednakokraki trougao, pravougli raznostrani trougao, tup jednakostranični trougao, krug, polukrug. Svaki oblik dolazi u paru komplementarnih boja (Narandžasta/crna, crvena/zelena, žuta/ljubičasta…)Mogućnosti igre i učenja pomoću ove igračke su beskrajne.

Oblici poklona 7. su izvedeni iz prvih 6 poklona, gde je dete geometrijske oblike posmatralo samo kao deo geometrijskog tela. Ovaj poklon označava prelazak sa tela na površinu. Dosad je dete predstavlja stvari iz svog okruženja kao minijaturne trodimenzionalne objekte. Poklon br.7 omogućava mu da ih predstavi u dvodimenzionalnom obliku. Ovo je važan razvojni korak, jer predstavlja pomeranje sa konkretnog na apstraktno mišljenje, ali građeno polako kroz igru.

PREDSTAVLJANJE

Uvoditi oblike jedan po jedan, tako da dete može da se fokusira na jedinstvene kvalitete svakog oblika. Nove oblike uvoditi tek kada je dete spremno, odnosno dovoljno savladalo prethodni. Obzirom da su Froebelovi pokloni podeljeni na OBLIKE ŽIVOTA, OBLIKE ZNANJA i OBLIKE LEPOTE, preporučljivo je uvek prilikom rada krenuti tim redosledom kako je navedeno.

OBLICI ZNANJA

Raznolikost oblika i uglova čini poklon 7 prirodnim sredstvom za izražavanje geometrije. Koncept frakcije, simetrije, proporcije, suprotnosti…mogu istraživati starija deca. Matematičke mogućnosti za decu od 6 godina i starije su neograničene. Kombinovanjem pločica mogu se dobijati različiti geometrijski oblici kao što su: pentagram, šestougao, heptagon, oktagon, trapez, romb, romboid…

Uvođenjem svakog od oblika razgovarati s detetom postavljajući mu pitanja: “Koliko oblik ima strana, uglova, da li u sobi vidi neke predmete koji sadrže ovaj oblik. Ovaj razgovor navešće dete da samo opaža i dati uvid u to kako razmišlja i opaža. Kada se iscrpi rad sa jednim oblikom preći na rad sa dva a zatim sve više i više komada. Porediti oblike, tražiti sličnosti i razlike. Zatim preći na kombinaciju ovih oblika.

OBLICI ŽIVOTA

Deca sada predstavljaju objekte iz svakodnevnog života, ali u dve dimenzije. Početi prvo sa manjim brojem oblika, pa povećavati, ali nikada ne zatrpavati dete prevelikim brojem pločica.

OBLICI LEPOTE

Ovaj poklon zbog različitih boja pruže predivne mogućnosti za dizajniranje. Mogućnost kreiranja komplikovanih mozaike i dezene predstavlja veliki izazov za decu od 6 godina pa nadalje. Svaki oblik nalazi se u parnom broju (obično 8 komada istog oblika) tako da je moguće praviti simetrične oblike. I dalje važi princip da se kreacije ne uništavaju, pa iznova grade, nego se delovi samo preslažu radi praćenja postupnih promena dizajna.gift-7

8. POKLON – ŠTAPIĆI I PRSTENJE

Froebelov poklon br. 8 označava prelazak sa površina na “linije”. Dok poklon br.7 omogućava detetu da predstavlja objekte iz svoje okoline u dvodimenzionalnom obliku, poklon br.8 predstavlja ivice tj. konture tih objekata. Ovim se nastavlja ciklus apstrakcije – od tela, preko površine do kontura. I ovaj prelaz, kao i prethodni, od tela do površine objekta, ne bi trebalo da se dešava naglo.

Set sastoji se iz: štapića u 5 različitih dužina, prstenova od tri različita prečnika i tri različita poluprečnika poluprstenova. Pri uvođenju igračke preporučuje se da se prvo uvedu ravne linije (štapići), a tek kasnije krive (prstenovi i poluprstenovi).

froebel_ringsPREDSTAVLJANJE

Preporučuje se uvek prvo rad sa oblicima života. Deca uživaju u izgradnji stvari iz poznatog sveta koji ih okružuje. To je divno iskustvo za malu decu. Sa oblicima života treba povezivati oblike znanja. Tek na kraju se prelazi na apstraktne šare i dizajn oblika lepote. Novo znanje se gradi na prethodnom nadovezujući se.

OBLICI ŽIVOTA

Treba početi sa malim brojem komada (6-10), a zatim postepeno povećavati broj. Tražiti da dete nešto izgradi, ali i vaspitač/učitelj učestvuje u igri gradeći svoju građevinu. Dete gradi objekte iz okruženja u dve dimenzije. Razgovarati s njim i postavljati mu pitanja dok radi da bi osluškivali kako razmišlja. Ovo je sjajna prilika za pokretanje razgovora s detetom. Činom stvaranja dete gradi samopouzdanje, samopoštovanje i bolje razumevanje odnosa, tj. bolje se upoznaje sa fizičkim osobinama univerzuma.

Nakon uvođenja štapića krenuti sa prstenjem. Ono uvodi krive linije. Početi sa samo jednim krugom, pa dva, tri…

Na kraju ujediniti štapiće i prstenje i graditi građevine njihovim kombinovanjem, odnosno, kombinujući prave i krive linije.

OBLICI ZNANJA

I ovaj poklon koristan je za razumevanje aritmetike (sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje, veće, manje…), ali i pojmova: vrh, gore, dole, levo, desno… i geometrije (građenje raznih oblika). Štapići mogu da posluže i kao merna jedinica.

Prstenje omogućava detetu da uoči celo/pola, obim, prečnik, unutra/napolju, nepostojanje uglova…

OBLICI LEPOTE

Važe isti principi kao i kod prethodnih poklona. Krive linije deluju umirujuće na dete.

9. POKLON – TAČKE (ŽETONI)froebel_gift_9

Poklon br. 9 poseduje male objekte, različitih boja, koji predstavljaju tačke. Ciklus se nastavlaj logično – od kreiranja objekta od geometrijskih tela, preko površina, zatim linija do tačaka. Dakle, ovim poklonom dete dostiže još viši nivo apstrakcije dok kreira objekte koristeći samo tačke. Svo znanje izgrađeno je na već prethodno stečenom, a svaka aktivnost samo ga pojačava.Mladi um organizuje svoj koncept sveta, a ovi jarko obojeni komadi drveta uvode ga da istražuju te koncepte koz igru.Igrajući se s detetom i postavljajući mu pitanja otkrivamo kako razmišlja.

PREDSTAVLJANJE

Kao i u prethodnom poklonu najbolje je početi sa oblicima života. Za decu je uvek izazovno i zabavno predstavljati poznate objekte iz svoje okoline. Na oblicima života odnosno onom što je izgradilo, dete gradi znanje. I ovde važi princip ne zatrpavanja dete sa suviše komada, kao i to da ne bi trebalo i rušiti u potpunosti već izgrađeno da bi se napravilo novo, nego samo menjati postojeće.

OBLICI ŽIVOTA

Ppreporučljivo je početi sa serijom žetona iste boje, otprilike 12 komada, a kasnije povećavati broj i dodavati različite boje. Postavljati pitanja uvek povezujući ono što prave sa slikama iz sveta koji ih okružuje.

OBLICI ZNANJA

Žetoni su pogodni za sortiranje, sabiranje, oduzimanje, istraživanje geometrijskih pojmova. Uz ove žetone je veoma korisno koristiti papir sa iscrtanom mrežom od kvadrata u koje se smeštaju ovi žetoni u bezbrojnim kombinacijama – vertikalno, horizontalno, dijagonalno…Mogu se graditi razni geometrijski oblici.

OBLICI LEPOTE

Ovaj poklon pruža mogućnost stvaranja raznih vrsta dizajna. Vrlo je blizak crtežu što mu daje prednost u odnosu na sve ostale poklone.

10. POKLON – OKVIRI

fiddlecu2Froebelovi pokloni su tako raspoređeni da deca postepeno napreduju od  tela do apstraktnih ideja o geometrijsko-prostornim obrascima. Poslednji poklon zatvara ovaj krug kombinujući tačke i linije da bi se stvarali okviri geometrijskih tela. Deca predstavljaju zamišljene konture geometrijskih tela uz pomoć kuglica i štapića (tačaka i linija).

Zanimljiv je podatak da u vreme ranih vrtića, zbog ograničenih tehnoloških sredstava, nije bilo rešenja za izradu ovog poklona, pa je korišten grašak. Suvi ghrašak bi potapali u vodu tokom noći da bi postao dovoljno mek, te da bi se u njega mogle zabadati čačkalice i na taj način, povezivanjem tačaka uz pomoć čačkalica građene su konture geometrijskih tela. Grašak je zatim ponovo sušen.gift10sm

Mnoge savremene igračke izgrađene su na principu gradnje koju je Froebel predstavio svojim 10. poklonom. Bilo da se koriste industrijski proizvedene igračke ili improvizacije, gde god se tačke povezuju linijama, da bi bila predstavljana geometrijska tela, tu igračku s pravom možemo nazvati poklonom br.10.

Što se tiče smernica za rad, one su otprilike iste kao i za rad s prethodnim poklonima– ne počinjati sa suviše komada da ne bi zbunili dete, u početku graditi dvodimenzionalne oblike, a tek kad je dete spremno preći na trodimenzionalne. Dete će spontano preneti znanje stečeno iz prethodnih poklona na igru/rad s ovim.

© Sav sadržaj ovog bloga, Nadarena deca (www.nadarenadeca.com), svi tekstovi, uključujući i prevode i slike obeležene imenom bloga su moje (Tatjana Petrov) vlasništvo. Zabranjeno je reprodukovanje, distribucija i objavljivanje u bilo kom obliku bez moje pismene dozvole. U suprotnom smatraću da su prekršena moja autorska prava. Dozvoljeno je navođenja linka koji upućuje na ovaj blog ili korištenje dugmeta “deljenje” (Facebook, Twitter…), koje se nalazi ispod svakog teksta.