Psihologija

Kako učimo da hodamo

Kako bebe uče da hodaju? Dosadašnja istraživanja o razvoju hodanja su posmatrala hodanje kao ravnomerno kretanje po pravoj (jedinstvenoj) putanji. Ali najnovija studija je došla do nešto drugačijih zaključaka. U ovoj studiji istraživači su zabeležili 15-60 minutne video snimke spontanih aktivnosti … read more

Ispitna anksioznost

 (strah od ispitivanja, odgovaranja, javnog nastupa, trema) Da li ste ikada otišli na ispit u školi potpuno bezbrižni? Ustvari, svi  imamo određen nivo, bar kratkoročne, anksioznosti kad se nađemo u takvoj situaciji.  U jednoj studiji rađenoj na Stenford Unuverzitetu, izdvojeni … read more

Anksioznost kod dece

 Šta je anksioznost? Anksioznost je normalno emocionalno stanje koje smo svi iskusili u različitim periodima našeg života. Blisko je povezana sa strahom, koji je neophodna i normalna emocija. Prirodno je i korisno da doživimo strah kad se suočimo sa određenih … read more

Perfekcionizam nije perfektan

Razumevanje perfekcionizma Mi živimo u nesavršenom svetu, a perfekcionisti su opsednuti tim da učine svoj život apsolutno savršenim. Perfekcionizam je verovanje da savršenstvo može i treba da bude postignuto i da je sve ispod toga neprihvatljivo. Međutim, ako ne dozvolimo sebi da … read more

Dvadesetogodišnjaci – mlado doba i narastajuća zrelost

Od dvadesetogodišnjaka se, obično, očekuje da donose neke vrlo važne životne odluke, kao što su one o obrazovanju i budućoj karijeri, ali mnogi roditelji brinu da njihovi potomci još uvek nisu pronašli svoj put. To očekivanje proizilazi iz verovanja  da … read more

Postoje li zaista lenja deca?

Da li vaše dete sedi na kauču ili za kompjuterom dok druga deca po ceo dan jure loptu napolju?  Pokazuje li dovoljan interes da čita i uči? Postoje li zaista lenja deca? Kada se pomenu lenji ljudi padaju nam na … read more

Šta je harizma? Da li je posedujete?

Iako se ljudi u principu ne slažu oko definicije šta je harizma, ipak mogu da se slože ko je poseduje, a ko ne. Kao harizmatične ličnosti najčešće se navode popularne osobe iz sveta šou biznisa (pevači, glumci, voditelji) ili političari. … read more

Vrlina sanjarenja

Sanjarenje je mentalna aktivnost tokom koje se osoba kratkoročno izdvaja  iz neposrednog okruženja –  kontakt sa stvarnošću je zamagljen i delimično zamenjen vizionarskim fantazijama. Ovo bi bila jedna od mogućih definicija sanjarenja. Sanjarenje, fantazija, lutanje uma, maštanje… Istina je da … read more

Kritičko mišljenje u svakodnevnom životu

Važnost kritičkog razmišljanja Sposobnost kritičkog mišljenja je veština koja odvaja inovatore od sledbenika. Kritičko razmišljanje smanjuje moć beskrupuloznih i pretencioznih  i neutrališe moć i uticaj neodrživih argumenata. Ta veština pomaže učenicima da osete veće zadovoljstvo u učenju, jer ne primaju … read more

Knjige, priče i mi…

Usred svih digitalnih uređaja koji nas okružuju čitanje romana i priča može nam izgledati kao da bledi i da mu se gubi značaj. Ali nova podrška čitanju knjiga dolazi iz neočekivane oblasti – neuronauke. Skeniranje mozga je otkrilo neke interesantne … read more