Identifikacija nadarene dece – šest tipova nadarenih

Iako nadarena deca dele neke različite opšte osobine, s druge strane su veoma različiti u mnogim drugim. Zbog toga prepoznavanje nadarenih veoma često nije jednostavno. Dr. Maureen Neihart (više možete pročitati OVDE) i dr. George Betts (više možete pročitati OVDE) definisali su 2010. godine „šest različitih profila nadarenih i talentovanih“. Njihov sistem olakšava identifikaciju i razumevanje osećanja, ponašanje i potrebe nadarenih veoma različitih unutrašnjih struktura.

6 tipičnih vrsta nadarenih uključuje:

  • uspešan (tip 1)
  • kreativan (tip 2)
  • potisnut (tip 3)
  • problematičan (tip 4)
  • dvostruko različit (tip 5) i
  • autonoman (tip 6)

[ad name=”Prilagodljivi baner”]

Sažetak svakog profila ukratko objašnjen je u nastavku:

Tip 1 – Uspešan

Ovaj tip je najlakši za identifikaciju i među identifikovanim nadarenim u školama i do 90% pripada uprvo ovom tipu. To su učenici koji su dobro razumeli sistem i društvo i ono što se od njih očekuje. Prilagodili su se i uklopili u potpunosti. Poslušni su, sarađuju, pokazuju primerno ponašanje, te visoke rezultate i ocene. Voljeni su i cenjeni od strane roditelja i nastavnika. Međutim, može im biti dosadno u školi, jer uče brže od ostalih, uz minimalan napor.Takođe, sve osobine koje predstavljaju njihove vrline, kao što su – poslušnost, besprekorno poštovanje normi i uklopivost, čine ih zavisnim od sistema i društva, te oni nemaju autonomiju i manje su kreativni i maštoviti.

Tip 1

Tip 2  – Kreativan

Kreativni nadareni su divergentni mislioci, koji poseduju visok nivo kreativnosti. Oni nisu u skladu sa sistemom i često imaju sukobe s nastavnicima i roditeljima. Školski sistem uglavnom ne prepoznaje njihove sposobnosti i to ih čini frustriranima. Mogu biti viđeni kao destruktivni u razredu i često imaju negativan individualni koncept, mada su vrlo kreativni. To je grupa nadarenih učenika koji su u opasnosti od različitih vrsta destruktivnog ponašanja i nezdravih aktivnosti, kao što su: bežanje sa časova, pribegavanje nezdravim aktivnostima – uzimanje narkotika ili ispoljavnje delinkventnog ponašanja.

Tip 2

Tip 3 – Potisnut

Ovaj tip se odnosi na darovite učenike koji poriču ili skrivaju svoje talente kako bi se više uklopili i bili prihvaćeni od strane svoje okoline. Oni su uglavnom nesigurni i zabrinuti da bi njihov snažan osećaj za pripadanjem mogao biti ugrožen i odbačen zbog njihovih dubokih kreativnih i intelektualnih potreba, koje su često u sukobu s očekivanjima roditelja i nastavnika, ali i vršnjaka. Zbog toga potiskuju svoju prirodu kako bi bili prihvaćeni i voljeni.

Tip 3

Tip 4 – Problematičan  

Gotovo svako dete u nekoj fazi svog obrazovanja može se naći u lošem periodu i imati probleme, ali neće biti auomatski deklarisano kao problematično. Problematični nadareni su oni učenici koji  su u opasnosti da ne postignu ishode učenja i školovanja na nivou koji je približno onakav kakav bi odgovarao njihovom potencijalu. Oni su zato duboko ogorčeni, ljuti i frustrirani. Njihove potrebe nisu prepoznate dugi niz godina i osećaju se zanemareno i odbačeno od strane sistema, te imaju vrlo nisko samopoštovanje. Ukoliko uopšte dođe do njihovog prepoznavanja kao nadarenih, to se dešava veoma kasno. Za ove učenike, savetovanje je vrlo preporučljivo.

Tip 4

Tip 5 – Dvostruko različit

Kategorija „dvostruko različit“ je vrlo širok i kompleksan koncept. Učenici identifikovani kao „tip 5“ su nadareni, ali istovremeno imaju i određene poteškoće i slabosti vezano za učenje ili koncentraciju, tako da ih najčešće sredina posmatra kroz objektiv patologije, fokusirajući se isključivo na njihove nedostatke. Ovo najčešće predstavlja prepreku za prepoznavanje njihove darovitosti. Ovi učenici su jednostavno ignorsani, jer ih sistem vidi kao prosek ili čak ispod proseka.  Zbog svega toga oni pokazuju znakove stresa, frustracija, odbacivanja, bespomoćnosti ili izdvajanja. Često su nestrpljivi i samokritični, s niskim samopoštovanjem.

Tip 5

Tip 6 – Autonoman

Konačno, „6. tip“ darovitih su autonomni učenici koji su se odlično snašli u školskom sistemu. Efikasni su poput „tipa 1“, ali za razliku od njih oni ne rade za sistem, nego sistem radi za njih. Vrlo su uspešni i svima se dopadaju – roditeljima, nastavnicima i vršnjacima, te imaju visoko samopouzdanje i liderske kapacitete. Okolina ih doživljava kao vođe. Oni prihvataju sebe i spremni su na rizik, koji se dobro slaže s njihovom nezavisnom i ambicioznom prirodom. Sposobni su, takođe, da izraze svoja osećanja, ciljeve i potrebe slobodno i na odgovarajući način, bez ikakvih kočnica i nesigurnosti.

Tip 6

*****

[ad name=”Google Adsense-1″]

Tipovi 1 i 6 su generalno identifikovani.

Tipovi 2, 3, 4 i 5 – su teži za identifikaciju i postoji rizik da njihov dar ne bude prepoznat, te se suočavaju sa nerazumevanjem, ignorisanjem, kritikama i nipodaštavanjem okoline. Zato su često nezadovljni, nesigurni, frustrirani ili ljuti, te pod rizikom da ne razviju u potpunosti svoje kapacitete.

Ne postoji jasna granice od tipa do tipa i kombinacije su uvek moguće. Cilj ove podele je da bude svojevrstan vodič u razumevanju različitosti među nadarenim pojedincima s kojima se srećemo. Ona je takođe podsetnik da budemo pažljivi i da tražimo snage i kapacitete u svakom i da svaku  jedinstvenost i potencijal osnažimo, umesto donošenja brzopletih, površnih zaključaka i dijagnoza, kako bi ovaj svet učinili boljim mestom.

 © Tatjana Petrov  

Sav sadržaj ovog bloga, Nadarena deca (www.nadarenadeca.com), svi tekstovi, uključujući i prevode i slike (obeležene imenom bloga ili mojim imenom) su moje (Tatjana Petrov) vlasništvo. Zabranjeno je objavljivanje na drugim sajtovima/blogovima ili štampanje u komercijalne svrhe. U suprotnom smatraću da su prekršena moja autorska prava.

2 comments on “Identifikacija nadarene dece – šest tipova nadarenih

  1. Pingback: PRACTICAL TIPS - teagreen | Pearltrees

  2. Moj sin koji ima sada 11 godina je apsolutno neverovatan. treći po rođenju u porodici. Čini mi se, čitajući da je prevalio put od problematičnog, preko dvostruko različitog, da bi sada otprilike bio na putu do kreativnog. Da li je to uopšte moguće?

Vaš komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.