Tag Archives: roboti i deca

Roboti, naši budući prijatelji

Kako se tehnologija sve više razvija, humanoidni roboti će, verovatno, igrati sve veću ulogu u našim životima. Oni će čuvati, zabavljati i podučavati decu, brinuti za starije osobe, biti kancelarijski radnici… Deca će odrastati s tim androidima, tako da se nameće veoma logično pitanje: Kakav odnos ćemo izgraditi s robotima? Da li ćemo ih tretirati kao alate koje koristimo i odlažemo po potrebi ili ćemo ih doživljavati kao nešto više od toga? read more