Tag Archives: domeni kreativnosti

Podela domena kreativnosti

(2. deo)

Stari Grci bili su fascinirani idejom o kreativnosti u različitim područjima kao što su to današnji psihološki istraživači. Devet muza, prema mitologiji, bile su božice koje su pomagale podstaći one smrtnike koji bi pokušavali biti kreativni u umetnosti ili nauci. Odražavajući naglasak svog vremena muze  su predstavljale: tragediju, komediju, ljubavnu liriku, epsku poeziju, religijsku ili ozbiljnu poeziju, muziku, ples, istoriju i astronomiju. U modernijim vremenima naši izbori muza se razlikuju.

Ako neko pristupi proučavanju kreativnosti kao skupu specifičnih domena, prvo ključno pitanje bi bilo – kako utvrditi najvažnije domene.
Obzirom na praktična pitanja (kao što je vreme, npr.), teško je testirati kreativni rad kroz dovoljno različitih područja kako bi se utvrdila glavna specifična područja. Zato je jedna od najčešće korištenih alternativa proveravanje kako ljudi vide i prijavljuju vlastitu kreativnost. Veliki broj istraživanja strukture kreativnosti bazira se stoga upravo na temelju prijavljenih ponašanja, aktivnosti, ocene, odnosno vlastite procene pojedinaca. U tu svrhu sačinjeni su razni upitnici, a jedan od njih je „Kaufmanova skala domena kreativnosti“, često korištena kao instrument prilikom istraživanja. Upitnik je sačinjen od 94 tvrdnje, koje ispitanici potkrepljuju sa  pet mogućih procena tačnosti: a) uopšte nije tačno, b) vrlo malo tačno, c) delimično tačno, d) prilično tačno ili e) u potpunosti tačno.

Postupak po kom se kroz ova pitanja kasnije grupišu domeni je veoma komplikovan, pa ga nisam ni pokušavala do kraja proučiti (svakom odgovoru se dodeljuje određen broj bodova/koeficjent…) , ali obzirom da je sama lista vrlo interesantna kao tema za razmišljanje i vlastito preispitivanje, objavljujem je u nastavku teksta.

specifični domeni kreativnosti - nadarena deca

 Kaufmanova skala domena kreativnosti – Lista pitanja

• predstavljam svoja osećanja kroz prozu ili stih
• pišem pesme (poeme)
• izmišljam pesmice
 autor sam zanimljivog časopisa ili bloga
• pišem originalne priče
• pišem neprozne tekstova sa realnom tematikom - članci za novine ili magazin
• izmišljam zabavne ili duhovite tekstove za pesme (misli se na pesme za pevanje)
• umem da pišem interesantna pisma i mejl poruke
• pišem fanfikcije 
• pišem komentare ili pisma urednicima
• pravim ukrštene reči (ili slične enigmatske zagonetke/slagalice sa rečima ili slovima)
• umem da smišljam dobre metafore, poređenja ili analogije
• pravim ukusne obroke od ostataka hrane
• otkrivam nove puteve do kuće kako bih izbegao/la sobraćajne gužve
• umem da pronađem dobru zabave kada nemam dovoljno novca
• pronalazim nove načine za štednju novca svaki mesec
• izmišljam nova pravila i strategije za igranje igara
• razvijam nove i praktične načine za odlaganje odeće ili sitnica u kući (na primer diskova, knjiga...)
• izmišljam nove recepate za kuvanje
• kombinujem namirnice i pronalazim nove načine kako bih izgubio/la ili dobio/la na težini
• pronalazim nove načine za motivaciju kako bih lakše uradio/la nešto neprijatno
• umem da upućujem duhovite opaske
• izmišljam viceve
• umem da se snađem i popravim stvari na dosetljiv način
• iznalazim nove (ali legalne) načine za poreske olakšice
• komponujem originalne pesame
• umem da slažem plesne pokrete
• sviram dobro muzički instrument
• pevušim popularne pesme za sebe
• snimam zabavne snimke za YouTube
• skladno i vešto pevam
• umem da držim zdravice ili govore pred drugim ljudima
• umem da poučim nekog kako da radi nešto
• umem da pronađem ljubazan način da nekom saopštim njegove loše navike ili mane
• planiram putovanja ili događaje s prijateljima tako da zadovoljim potrebe svih 
• posredujem u sporu između dva prijatelja
• inspirišem ljude da nešto urade ili završe započeti posao
• doprinosim da se ljudi osećaju opušteno i prijatno
• crtam slike nečega što nikada nisam video/la (na primer vanzemaljca, život u budućnosti i sl.)
• kreiram ili prekrajam odeću
• uživam da preuređujem sobu
• skiciram osobe ili predmete
• pravim interesantne PowerPoint prezentacije
• škrabam/crtam nasumične ili geometrijske šare
• dizajniram lični web sajt (ne misli se na programiranje, nego na estetsko uređenje)
• rezbarim u drvetu ili nekom drugom materijalu
• stvaram stranice (albume) u obliku spomenara od fotografija
• pravim nešto od metala, kamena ili sličnog materijala
• pravim lepe i zanimljive fotografije koristeći dobar ugao ili perspektivu
• pravim skulpture ili komade od keramike
• razmišljam o novom izumu
• odgonetam kako da popravim aparate i mašine (zamrzivač, zabagovani kompjuter...)
• pravim računarske programe
• rešavam matematičke zagonetke
• uživam da otkrivam kako sprave i aparati rade
• pravim mehaničke naprave, poput robota
• pomažem u dizajniranju i provođenju naučnog eksperimenta
• shvatam koja dijagnoza se krije iza simptoma bolesne osobe
• smišljam način za testiranje hipoteze
• rešavam algebarske ili geometrijske dokaze
• analiziram argumente
• istražujem teme koristeći mnogo različitih vrsta izvora koji nisu lako vidljivi
• upoređujem dve različite vrste gledišta
• raspravljam o kontroverznim temama iz vlastitog ugla
• prikupljam najbolje moguće artikle, članake ili dokaze koji mogu da podrže određenu tačku gledišta
• ulazim u rasprave sa stranama u debati sa kojima se ne slažem
• shvatam kako integrisati kritiku i sugestije tokom revizije dela
• sposoban/na sam da ponudim konstruktivnu povratnu informaciju na osnovu čitanja nekog rada
• razmišljam o mnogo različitih rešenja problema
• dolazim do novih načina razmišljanja o starim dilemama
• smišljam nove načine kako pomoći ljudima
• umem da izaberem najbolje rešenje za probleme
• odgovaram na pitanja na odgovarajući način u odnosu na kontekst
• održavam dobar balans između posla i ličnog života
• razumem kako da sebe učinim sretnim/om
• prolazim kroz lične probleme na zdrav način
• cenim lepe slike
• analiziram sadržaje dobrih knjiga
• imam vlastite poglede i tumačenja klasičnih umetničkih dela
• uživam u muzejima umetnosti
• razmišljam o tome kako bi film ili TV šou mogli biti poboljšani
• otkrivam novu muziku
• pravim kompilacije radi uvođenja drugih ljudi u određenu vrstu muzike ili da bih dočarao/la nečija muzička dela ili stil

[ad name="Prilagodljivi baner"]
Neke od podela ...

Slavni Gardner predložio je osam vrsta inteligencije, koje bi, iako  se obično tumače kao aspekti intelektualnih sposobnosti, mogle jednako biti posmatrane i kao područja kreativnog postignuća. On predlaže osam područja: telesno-kinestetičko, interpersonalno, intrapersonalno, jezičko, logičko-matematičko, muzičko, naturalističko i prostorno.

Holand-ov model „stručnih interesa“ takođe se može primeniti na kreativne interese. On predlaže šest kategorija „stručnih interesa“: realni, istraživački, umetnički, društveni, preduzetnički (biznis) i konvencionalni.

Feist koristi izraz “domeni uma”, predlažući sedam domena: psihologija, fizika, biologija, lingvistika, matematika, umetnosti i muzika.

Kerr i Vuyk razvili su pet kreativnih profila nadarenih adolescenata: verbalno/jezička kreativnost, matematičko/naučna inventivnost, međuljudsko/emocionalna kreativnost, muzičko/plesna kreativnost i prostorno vizuelna kreativnost.

Ivčević i Mayer sastavili su sveobuhvatnu procenu kreativnosti preko određenih ponašanja. Faktore analize ovih ponašanja svrstali su u tri grupe.  Prvi faktor zvan „kreativni životni stil“ uključuje: ručni rad, samo-izražavajuću kreativnost, interpersonalnu kreativnost, sofisticiranu medijsku upotrebu, vizuelnu umetnost i pisanje. Drugi faktor je nazvan „izvođačko-prikazivačka umetnost“ i obuhvata muziku, pozorište i ples. Treći faktor je „intelektualna kreativnost“ i predstavlja kreativnost u tehnologiji, nauci i akademskim istraživanjima.

Ne postoji opšteprihvaćena podela na domene kreativnosti, tako da je ovo nešto o čemu se intenzivno raspravlja. Gore sam navela samo neke od predloženih klasifikacija koje su mi se učinile najlogičnije i najzanimljivije, a mogu poslužiti kao interesantan materijal za razmišljanje svima koje ova temu zanima, bilo iz profesionalnih razloga ili iz radoznalosti.

 

© Tatjana Petrov

Sav sadržaj ovog bloga, Nadarena deca (www.nadarenadeca.com), svi tekstovi, uključujući i prevode i slike (obeležene imenom bloga ili mojim imenom) su moje (Tatjana Petrov) vlasništvo. Zabranjeno je objavljivanje na drugim sajtovima/blogovima ili štampanje u komercijalne svrhe. U suprotnom smatraću da su prekršena moja autorska prava. 

Domeni kreativnosti

(1. deo – teorija i rasprava) Uobičajeno je da se o ljudima govori da su “kreativni“,“vrlo kreativni“, “ne baš naročito kreativni“ i sl. Ali šta takvi atributi zapravo znače? Da li to sugeriše da je identifikovana osoba kreativna u svemu … read more