Zadaci u nastavi matematike

Rešavanje zadataka je najčešća delatnost u nastavi matematike. Savrmena nastava matematike težište stavlja na razvijanje umeća učenikovog samostalnog proučavanja, stvaranje preduslova za uspešnu primenu stečenih znanja i umeća te razvoj kreativnosti u iznalaženju rešenja. Primeren izbor i korištenje matematičkih zadataka preduslov su za kvalitetnu nastavu matematike i dobre rezultate učenika…

[embeddoc url=”http://nadarenadeca.com/wp-content/uploads/2013/03/Vrste_zadataka.ppt” viewer=”google”]

[ad name=”Google Adsense-1″]

 

 

Vaš komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.