Tag Archives: zablude o nadarenoj deci

Zablude i istine o nadarenoj deci

   Neke zablude o nadarenoj deci

♦ Nadarena deca ne moraju naporno da rade da bi postigla uspeh, oni su za uspeh predodređeni.

♦ Oni mogu da postignu sve što zamisle.

♦ Imaju manje problema od drugih, sve mogu da savladaju sami, ne zahtevaju tuđe vreme i pažnju i  ne trebaju ničiju  pomoć u učenju i sticanju veština.

♦ Nadarena deca se sama usmeravaju,uvek znaju šta im je cilj i kojim putem da idu. read more