Tag Archives: početno čitanje

Glasovne igre

Glasovne igre imaju mnogo prednosti. Mogu se prilagoditi različitim uzrastima, nivoima znanja, situacijama, vremenskim okvirima i ne zahtevaju naročitu pripremu niti specijalne rekvizite. Predstavljaju odličnu zabavu i mogućnost za kvalitetno provođenje vremena sa detetom. Ambijent za igru može biti učionica, ali i šetnja, vožnja automobilom ili dosadan red u nekoj čekaonici.

Naučiti dete da otkrije, uvežba i dovede do rutine vezu između slova i glasova važan je deo nastave jezika. Igranje glasovnih igara izgrađuje fonološku svest. Povećavanjem svesti o glasovima izoštrava se sposobnost za čitanje i pisanje. Svaka od ovih aktivnosti ne mora da bude ekstremno zahtevna i teška, one predstavljaju, pre svega, jednostavne ideje koje svako dete može ispratiti, tako da se poveća samopouzdanje i motivacija.

Pre početka glasovnih igara dete treba dobro savladati prepoznavanje slova. Zato mu, ako je potrebno, treba obezbediti prvo malo aktivnosti namenjenih vežbenju ranijih faza pismenosti.

Različite glasovne igre na različit način pomažu razvoj različitih veština, kao što su:

• Svest o slogovima

• Rimovanje

• Izolovanje glasova

• Mešanje glasova

• Sklapanje i rastavljanje

• Svest o slogovima

Sledeće glasovne igra uče decu da razbiju reči na više sastavnih delova kako bi ih mogli lakše pročitati ili napisati. Ovo je od naročite pomoći pri čitanju i pisanju dužih reči.

Sortiranje slogova

Pronađite nekoliko objekata koje dete ume da imenuje. Nalepite na tri kutije brojeve 1, 2 i 3, a zatim zamolite dete da odabere jedan od objekata i stavi ga u kutiju koja je označena brojem slogova koliko ih ima u nazivu tog predmeta. Kutija 1 treba da sadrži sve predmete čiji su nazivi sastavljeni od jednog sloga, kutija 2 objekte od dva sloga, a kutija 3 objekte od tri sloga. Ovu igru je moguće igrati i uz pomoć slikovnih kartica, umesto predmeta. Izrežite slike različitih objekata čiji nazivi se sastoje od jednog, dva ili tri sloga i nalepite ih na kartonske kartice. Pitajte dete da sortira kartice ubacujući ih u jednu od tri kutije.

• Rimovanje

Ove glasovne igre pomažu deci da uoče i prepoznaju rimu ili da se dosete reči koje se rimuju jedna s drugom. Biti u stanju prepoznati i pronaći reč koja se rimuje pomaže detetu da lakše pročita nove, nepoznate reči upoređujući ih sa poznatim.

Što više rime

Izgovorite neku imenicu, a zadatak deteta treba da bude da smisli što veći broj reči koje se rimuju s tom imenicom. Pri tome nije uopšte važno da li te reči već postoje ili ih je dete izmislilo, poenta je da se rimuju. Izmišljanje novih reči može učiniti igru čak zabavnijom.

Izbaci uljeza

Recite tri reči, od kojih se dve rimuju, a treća ne (npr. okvir, olovka, šešir), te zamolite dete da izdvoji dve reči koje se rimuju.

Pogodi reč

Pomislite na dve reči koje se rimuju. Recite detetu jednu od te dve reči, a njegov zadatak je da pogoditi drugu na koju ste pomislili na osnovu vašeg kratkog opisa. Na primer, “Ja sam životinja. Moje ime i reč „šešir“ se rimuju. Letim danju i noću. Volim livade i cveće, ali i noćne lampe. Ko sam ja?”

• Izolovanje glasova

Učenjem da mnoge reči počinju ili završavaju istim glasom, dete uči da uočava redosled i mesto glasova unutar reči, što je veoma značajno prilikom pisanja. Uz ove glasovne igre deca uče da izdvoje prvi ili posljednji glas od ostatka reči.

Na slovo, na slovo …

Recite neko vlastito ime ili naziv neke životinje (može i dete samo odabrati ime ili životinju), a zatim neka pokuša da se seti što većeg broja imena ili naziva životinja koje počinju istim slovom. (Imena ljudi ili životinja su zgodna, jer ih deca uglavnom dobro poznaju)

Sortiranje glasova

Odaberite nekoliko različitih objekata od kojih svaki počinje različitim glasom. Označite tri male kutije slovima koja su povezana sa početnim glasovima izloženih predmeta i pitajte dete da odaberete jedan objekat i stavi ga u kutiju koja je označena početnim slovom imena tog objekta. Ova igra može da se igra i pomoću slikovnih kartica, kao i igra „glasovni detektiv“ u nastavku.

Glasovni detektiv

Izrežite slike različitih predmeta čija imena su poznata detetu i nalepite ih na kartonske kartice. Neke slike bi trebale imati isto početno slovo. Stavite karte na pod, odaberite glas i pokupiti sve kartice sa slikama predmeta koji počinju odabranim glasom. Dajte ove kartice detetu i recite mu da bude detektiv i prepozna koji je to početni glas kojim počinju nazivi predmeta na odabranim karticama.

Smešna priča

Pitajte dete da odabere slovo, a zatim mu pomozite da sastavi smešnu rečenicu sa puno reči koje sve počinju istim tim slovom, npr. Bezubi Boris brzo bije bezobraznu bubu batinom. Ovu igru je naročito veselo igrati u većim grupama, npr. u razredu.

Početak i kraj

Odaberite vi ili dete reč, a zatim naizmenično izgovarajte nove reči tako da poslednji glas prethodne reči odredi početni glas naredne, npr. albatros – sneg – golub – balon …

• Mešanje glasova

Ove glasovne igre pomažu deci da uoče kako mešanjem pojedinačnih glasova nastaju reči. Kada dete nauči kako sklapanjem tri pojedinačna zvuka, kao npr. / s / / a / i / t / nastaje reč “sat”, tada uči princip kako da sklopi bilo koju reč mešajući različite zvuke, bez obzira na dužinu.

Glasovi pod lupom

Odaberite zvučne reči, kao na primer: frak, sveća, šišarka… Izgovorite svaki glas pojedinačno, izolujući ga koliko god je moguće. Na primer, reč „frak“ izgovorite “fffffrrrrraaaaak, a dete treba da pogodi reč izgovarajući je normalno.

Rastegnuta priča

Recite detetu da ćete mu pročitati priču na neuobičajen način, a da je njegov zadatak da neobično izgovorene reči izgovori na uobičajen način. Pročitajte zatim priču tako da, kada dođete do nekog važnog dela, napetog zapleta, raspleta, karaktera ili predmeta, istaknete taj deo izgovarajući nekoliko reči ili samo jednu reč razvučeno – izgovarajući otegnuto svaki od pojedinih glasova u rečima. Zatim kratko zastanite kako biste dopustili da dete izgovori te reči na uobičajen način pre nego što nastavite dalje sa pričom.

• Sklapanje i rastavljanje

Igre sklapanja i rastavljanja su slične igrama mešanja. Igranjem ovih igara dete vežba razbijanje reči na pojedinačne glasove. Rastavljajući reči na glasove, iz kojih se sastoje, i razmišljajući kako da sklopi više pojedinačnih glasova kako bi formiralo reči, ono uvežbava istovremeno proces čitanja i pisanja.

Zamisli, pogodi i sklopi

Pitajte dete da zamisli reč, ali da je ne izgovori celu, već svaki zvuk pojedinačno. Vi treba da pogodite reč.

Pomešana slova

Razmislite o reči od tri slova i napišite svako slovo na malom komadu papira/kartice (jedno slovo po papiru/kartici). Nacrtajte tri linije na zasebnom listu papira. Recite detetu reč i pitajte ga da poreda tri kartice pravilnim redosledom na linijama papira. Ako mu je potrebna pomoći, pokazujte prstom pomerajući od linije do linije polako izgovarajući slovo po slovo, ali nemojte uraditi zadatak umesto njega.  Ovu glasovnu igru zgodno je igrati i uz pomoć magnetnih slova i magnetne ploče.

Što više reči

Napravite kartice i na njima nasumično napišite 8 do 10 različitih slova. Možete koristiti i slovaricu ili magnetna slova i od njih nasumično odaberite slova. Vodite računa da se među odabranim slovima nalazi bar nekoliko samoglasnika. Započnite pravljenje reči od tri ili četiri slova, a zatim pitajte dete da promeni jedno od slova kako bi napravilo novu reč. Nastavite da menjate slova naizmenično gradeći svaki put novu reč ili, ako u igri učestvuje više dece, neka to učine druga deca redom svaki put menjajući  jedno slovo kako bi napravili što više različitih reči.

© Tatjana Petrov  

Sav sadržaj ovog bloga, Nadarena deca (www.nadarenadeca.com), svi tekstovi, uključujući i prevode i slike obeležene mojim imenom ili imenom bloga su moje (Tatjana Petrov) vlasništvo. Zabranjeno je reprodukovanje, distribucija i objavljivanje u bilo kom obliku. U suprotnom smatraću da su prekršena moja autorska prava.