Tag Archives: kako podstaći motivaciju

Kako podstaći motivaciju, istrajnost i produktivnost dece

Deca često imaju krize da istraju u zadacima. Kako im roditelji mogu pomoći da postignu ciljeve?

Ne postoji univerzalan način kako da podstaknete svoju decu da postanu i ostanu motivisana i produktivna. Strategije variraju u zavisnosti od uzrasta, okolnosti, lakoće ili težine zadataka ili određenog cilja, te od prirode deteta i koliko je ono spremno za hvatanje u koštac s naporima i rešavanjem problema. Različite aktivnosti ili ciljevi mogu biti povezani s različitim vrstama zahteva – detetovim intelektualnim ili kreativnim razvojem, društvenom delatnošću, organizacijom, inicijativom ili nečim drugim. Roditelji mogu podržati produktivnost dece i mladih nudeći ohrabrenje i pomažući im u izoštravanju organizacijskih sposobnosti, uspostavljanju rutine, uravnoteženju zahteva sa svakodnevnim životom i održavanju fokusa. Ovde su neke ideje i smernice vezano za pristup ovom problemu kako biste mogli da pomognete deci i podstaknete njihovu organizaciju, motivaciju, istrajnost i produktivnost.

  • Obogatite živote dece čitanjem, muzikom i fizičkim aktivnostima. Istraživanja pokazuju da čitanje literature, muzika i pokret mogu poboljšati kognitivni razvoj dece, uključujući i razvijanje i usklađivanje neuronskih mreža. Podstaknite ih da čitaju ili slušaju poeziju, umetnost, ples i na taj način im stimulišite čula. Ova iskustva mogu aktivirati delove mozga koji poboljšavaju sposobnosti efikasnijeg učenja, kao i doprineti većem uživanju u učenju.
  • Rasplamsajte dečiju znatiželju. Pomozite deci da razvijaju znatiželju i sposobnost razmišljanja. Učite ih kako postavljanje pitanja može dovesti do zanimljivih veza i novih ili proširenih znanja. Učite ih da pitaju: ko, šta, gde, kada, zašto i kako mogu aktivno da se uključe. Kada su aktivno uključeni u zadatak veća je verovatnoća da će biti predani i istrajni.
  • Vodite računa da dete ima dovoljno pauza za odmor. To uključuje vreme za relaksaciju, razmišljanje, mirnu introspekciju, maštanje i inovacije, istraživanje ležernim tempom i pruža priliku da se prethodno usvojeno znanje slegne. Znajući da postoji kvalitetno vreme odmora, deca uče da rasporede koncentraciju tako da u vreme kada je potreban fokus, budu maksimalno uključeni i usmereni.
  • Opustite atmosferu. Usmeravanje pažnje može biti stresno. Nađite povod za smeh, ne ustručavajte se da napravite kratak predah za neku šalu u toku rada,  da zagrlite dete i uživate u vremenu provedenom zajedno.
  • Pružite model smirene, ali usmerene odlučnosti. Pokažite fokusiranost i razuman, odmeren pristup učenju i radu. Roditelji koji sami imaju dobar balans i svojim primerom pokažu koji su postupci najracionalniji i najefikasniji, šalju najbolju poruku svojoj deci i model koji je dobar za oponašanje. Dakle, ne zaboravite koliko je važno da se usredotočite na vlastitu intelektualnu i kreativnu realizaciju kako biste pružili dobar uzor svom detetu.
  • Ponudite direktnu, neposrednu povratnu informaciju. Konstruktivni, pažljivo odmereni komentari mogu podstaći entuzijazam i radnu motivaciju i zainteresovanost dece, tako da se ne obeshrabre i ne odustanu. Veoma je važno da imate na umu da pohvalite napor, a ne samo rezultate.
  • Preispitujte očekivanja. Možda detetova lista obaveza zahteva malo revizije, pojašnjenja ili redukcije. Ponekad je vizuelni prikaz dobar način da se iskristališe pregled i sagleda obim zadataka. Neka deca vole videti plan delovanja u vidu slikovne mape. Drugi će možda trebati pomoć za stvaranje nekog drugačijeg načina pregleda, koji je za to dete najoptimalniji. Treba poraditi na iznalaženju individualno prilagođenog okvira kaji pruža najbolji uvid da dete shvatiti šta, kada i kako treba da čini.
  • Iskažite zahvalnost. Kada odrasli pokažu zahvalnost, oni uče decu da cene svoje sposobnosti i osete radost. To se pozitivno odražava na samopouzdanje, motivaciju, pozitivnu energiju, volju, optimizam i na kraju krajeva produktivnost. [ad name=”Prilagodljivi baner”]

Sav sadržaj ovog bloga, Nadarena deca (www.nadarenadeca.com), svi tekstovi, uključujući i prevode i slike (obeležene imenom bloga ili mojim imenom) su moje (Tatjana Petrov) vlasništvo. Zabranjeno je objavljivanje na drugim sajtovima/blogovima ili štampanje u komercijalne svrhe. U suprotnom smatraću da su prekršena moja autorska prava.