Tag Archives: kako olakšati učenje i pamćenje lekcije

Kako olakšati učenje i pamćenje lekcije

Kako pomoći učenicima da analiziraju tekstualnu strukturu lekcije i raščlane tekst kako bi razdvojili glavne ideje i popratne pojedinosti, te olakšali razumevanje, učenje i pamćenje gradiva.

Struktura lekcije

Tekstovi lekcija mogu biti izazovni za decu, zbog nepoznatih koncepata, rečnika, te složenih rečenica. Tokom proteklih decenija, čitanje s razumevanjem je pomerilo naglasak s ovladavanja veštinama i posebnim sposobnostima, učenju napamet i automatizovanju, ka ovladavanju prilagodljivim, fleksibilnim  strategijama, koje su pod kontrolom čitaoca. Jedna od najefikasnijih strategija, što potvrđuju rezultati brojnih istraživanja, je obučavanje učenika u znanju o strukturi teksta. Čitaoci svih starosnih dobi trebalo bi da budu svesni tekstualne strukture (rasporeda ideja i odnosa među njima) ukoliko žele biti u potpunosti uspešni i efikasni. Čitaoci koji nisu svesni tekstualnih struktura su u nepovoljnom položaju; oni ne pristupaju čitanju sa svešću o postojanju bilo kakvog  plana predstavljenih ideja i nemaju predstavu na koji način bi tekst mogao i trebalo da se razvija.

Učenici prvo nauče čitati priče uz koje savladavaju čitanje. Kao rezultat toga oni stiču osećaj za narativnu strukturu, kakva se pojavljuje u ovim tekstovima. Ali tokom godina školovanja zahtevi se povećavaju i postepeno se pravi pomak od čitanja priča ili kraćih informativnih tekstova ka čitanju ozbiljnih, često zgusnuto napisanih,  lekcija u  dugim odlomcima. Stoga i svest o tekstualnim strukturama mora napredovati. Istraživanja su pokazala da postoje značajne razlike u postizanju razumevanja teksta lekcija učenika osnovne škole po grupama, a da bi se odgovornost mogla pripisati neefikasnosti nastavnih tehnika koje primenjuju prilikom čitanja. Učitelji/nastavnici mogu učiniti značajan napredak u poboljšanju razumevanja i pamćenja, poučavajući učenike o ovim tehnikama.

grafički organizatori

Značaj razumevanja strukture lekcije

Tekst lekcije je najčešće strukturiran tako da olakša proces učenja potencijalnom čitaocu. Ovi tekstovi sadrže strukturne elemente koji predstavljaju svojevrstan vodič kroz čitanje. Autori lekcija koriste ove strukture kako bi organizovali i povezali ideje. Učenici koji su upoznati sa idejom „tekstualne strukture“ verovatno će učiti lakše i naučiti više nego učenici koji nemaju to razumevanje. Istraživanja potvrđuju da se veština učeničkog čitanja s razumevanjem poboljšava sa sticanjem znanja o strukturi  teksta (odnos:  glavna, velika ideja i prateći detalji).

Strukturni elementi tekstova lekcija međusobno se razlikuju. Važno je, zato, upoznati učenike s komponentama različitih tekstova, te njihovim ispravnim modelovanjem i upotrebom tokom cele školske godine.

Struktura lekcije sastoji se obično iz dole navedenih lelemenata, koji mogu biti izloženi različitim redosledom, u zavisnosti od materije kojom se bave i od zamisli autora.

Struktura lekcije-elementi

Kako poučavati o radu na strukturi pisanih lekcija

Prva i najvažnija stvar za učitelja/nastavnika je dobra informisanost o mogućnostima i vrstama raznih tekstualnih struktura lekcija, značajnih reči i fraza za svaku tekstualnu strukturu, te odgovarajućeg specifičnog grafičkog organizatora. Pre nego što pripremite nastavni plan za početak vežbe i otpočnete sa aktivnostima analize strukture, potrebno je oblikovati sve postupke.

Za prvih nekoliko časova rada na strukturi teksta pripremite već  popunjen grafički organizator, za lekciju koju obrađujete. Taj primer će pomoći učenicima da stvore bolju sliku o hijerarhiji ideja i pratećim idejama i detaljima, koji su povezani sa glavnom idejom.

Kada su se učenici upoznali sa principom grafičkih organzatora, na sledećim časovima, pri obradi novih lekcija, možete im dati delimično popunjen organizator sa ključnim rečima i frazama. Nakon što pročitaju ključne reči i fraze, pitajte ih da ih pronađu u tekstu, čitajući lekciju napisanu u udžbeniku, a zatim da unesu kratke odlomke (par reči ili rečenica) kako bi pojasnili svaku stavku.

Na samom kraju, nakon što se učenici odomaće s različitim vrstama grafičkih organizatora, možete im dati nepopunjen grafički organizator koji će sami popuniti nakon predavanja i čitanja lekcije.

Prve aktivnost učenika prilikom rada na nepopunjenom zadatku trebalo bi da budu kolektivne, odnosno, aktivnost čitavog razreda uz vođstvo nastavnika, zatim bi trebalo istu aktivnost provesti u malim grupama, pa u paru i na kraju kao nezavisnu aktivnost. U međuvremenu, učenici će pratiti korake analize i na koji način i kojim redosledom se odvijaju, od prepoznavanja ključnih reči i fraza do izgradnje grafičkih organizatora za svaki tekst, te će, konačno, biti sposobni za samostalan rad – pisanje grubog nacrta pomoću ključnih reči i fraza za pojedine tekstualne odlomke, revidiranje i uređivanje finalnog izgleda. Varijacije uslovljene prirodom, dužinom i složenošću teksta će odrediti redosled elemenata strukture i koliko teksta može da se pojavi u šematskom dijagramu.

Preporuka: Radite na jednom tekstu tokom jednog ili nekoliko časova. Nemojte kombinovati rad na strukturi više lekcija na jednom času.

Ovladavanje veštinom analize strukture informativnih tekstova je odličan vodič i za pravljenje panoa, prezentacija, mapa uma ili interaktivnih fascikli. Ovi prikazi mogu biti jednostavni, crno-beli, ali i vrlo maštoviti i šareni.

Primeri šablona za grafički prikaz i prezentacije lekcija preuzeti sa www.slidemodel.com (Professional PowerPoint)

[huge_it_slider id=”11″]

Sav sadržaj ovog bloga, Nadarena deca (www.nadarenadeca.com), svi tekstovi, uključujući i prevode i slike (obeležene imenom bloga ili mojim imenom) su moje (Tatjana Petrov) vlasništvo. Zabranjeno je objavljivanje na drugim sajtovima/blogovima ili štampanje u komercijalne svrhe. U suprotnom smatraću da su prekršena moja autorska prava.