Tag Archives: govor tela u nastavi

8 dragocenih tehnika govora tela tokom predavanja

Obično se mnogo priča i piše o vizuelnim aspektima predavanja: grafikonima, slajdovima, video klipovima, rekvizitima, itd. Ali najvažniji vizuelni aspekti izlaganja nisu ovakvi sadržaji i detalji, nego sam predavač – njegov izgled i vizuelizacija koja proističe iz govora njegovog tela. Gestikulacija, držanje, pokreti tela, mimika … daju veliki doprinos predavanju šaljući važne poruke koje se odvijaju na podsvesnom nivou.

1. Ojačajte samopouzdanjeSamopouzdanje

Jedna od najvažnijih stvari u govoru pred publikom je osećaj sigurnosti. Ojačajte svoje samopouzdanje tokom predavanja. Stanite uspravno – zabacite ramena, držite leđa uspravno i blago razmaknite noge (ali ne preterujte). To je položaj koji obezbeđuje duboko i nesmetano disanje i zbog čega ćete se osećati opuštenije.

2. Smeškajte se

Kako bi se i vaši slušaoci osećali prijatno, jednostvano se smeškajte. Osmeh je najjače oružje.

Gestikulacija3. Gestikulirajte

Kako biste uključili slušaoce gestikulirajte, ali na što prirodnij i nenametljiv način. Da biste zadržali pažnju slušalaca kombinujte različite varijante gestikulacije tokom cele prezentacije/predavanja: otvorena gestikulacija, diskretna gestikulacija, gestikulacija koja uključuje glavu, telo, ruke…

4 Gledajte slušaoce u oči

Tokom predavanja potražite oči svojih slušalaca i gledajte ih. Ljudi imaju tendenciju da spontano obrate pažnju, osete poverenje i simpatiju prema onima koji ih gledaju u oči.

5. Pokažite autoritet

Pokažite autoritet držeći se staloženo i koristeći odmerene gestove. Na ovaj način stičete poverenje kod ljudi i doživljavaju vas kao osobu punu samopouzdanja. Ukoliko vam neko od slušalaca uputi nezgodno, teško pitanje, zastanite na čas i dišite polako, kako biste imali vremena da razmislite, a zatim odgovorite gledajući u oči onoga ko vam je postavio pitanje.

šetnja6. Koristite prostor

Da biste dodali dinamiku svom predavanju kroz pokret koristite fizički prostor koji vam stoji na raspolaganju. Krećite se – hodajte. Na primer, ako predajete lekciju koja se sastoji iz tri celine, tokom predstavljanja prve celine stojte na jednom mestu, zatim napravite korak-dva, pa pričajte o drugoj celini sa druge pozicije… Na ovaj način pokreti kroz prostor biće udruženi sa pričom doprinoseći dinamici.

7. Skrenite pažnju na najznačajnije elemente7.

Skrenite pažnju na najznačajnije elemente predavanja ispisujući ih i iscrtavajući na tabli ili prikazujući na projektoru. Pokazujte direktno na njih i gledajte u ekran. Istovremeno i vaša publika će pratiti vaše oči i prst.

8. Dođite među slušaoce

Da biste ohrabrili učešće onih kojima se obraćate koristite otvorenu gestikulaciju i, ako je moguće, približite se svojim slušaocima. Zađite među publiku. Skloni smo da pažljivije slušamo, uključujemo se, postavljamo pitanja i radije diskutujemo kada nam je predavač blizu.

© Tatjana Petrov

Sav sadržaj ovog bloga, Nadarena deca (www.nadarenadeca.com), svi tekstovi, uključujući i prevode i slike (obeležene imenom bloga ili mojim imenom) su moje (Tatjana Petrov) vlasništvo. Zabranjeno je objavljivanje na drugim sajtovima/blogovima ili štampanje u komercijalne svrhe. U suprotnom smatraću da su prekršena moja autorska prava.