Razvrstavanje geometrijskih figura

Razvrstaj geometrijske figure na različite načine!

1. ZADATAK

Prevuci na levu stranu figure sa manje od četiri strane, a na desnu sa četiri strane i više

2. ZADATAK

Prevuci  na levu stranu figure bez pravih uglova, a na desnu figure sa pravim uglovima

3. ZADATAK

Prevuci na levu stranu četvorouglove, a na desnu trouglove

Nakon ovoga zadaci se ponavljaju.
PRI PRELASKU SA JEDNOG ZADATKA NA DRUGI KLIKNI NA “next” U DONJEM DESNOM UGLU
[ad name=”Google Adsense-1″]
.

.
[ad name=”Google Adsense-1″]

Vaš komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.