Nadarena deca

 KONCEPCIJE   NADARENOSTI

  Šta je nadarenost nije jednostavno definisati, jer ne postoji jedan odgovor na to, tako da  postoji  veoma veliki broj suštinski različitih definicija. Već ta činjenica dovoljno govori o složenosti ovog fenomena. Prema starijim pristupima intelektualna nadarenost se definiše kao visoka opšta inteligencija, a kriterijum za identifikaciju nadarenih je izuzetno visok rezultat koji osoba postiže na testovima inteligencije ( IQ  140 i iznad toga ).

Međutim, prema novijim pristupima je ovo stanovište napušteno.

 Gledajući  unazad od  starijih definicija  prema  novijim, suštinske  promene  u tumačenju  su se  desile  u  pogledu  stanovišta  gde  se

♦ intelektualna  nadarenost  poistovećuje  sa  visokom  opštom  inteligencijom  za koju se  veruje  da je  jedinstvena;

preko  fleksibilnijeg  stava

♦ da  je  intelektualna  nadarenost kombinacija  opšte  inteligencije  i većeg  broja  specifičnih  faktora;

pa do  potpunog  negiranja  postojanja  jedinstvene, opšte  inteligencije  i tvrdnje

♦ da  je  nadarenost visoko  razvijena  neka  od  (7) nezavisnih  sposobnosti, a to su:

a) vizuelno-prostorna

b) verbalno –  lingvistička

c) logičko-matematička

d) telesno-kinestetička

e) muzičko-ritmička

f) interpersonalna

g) intrapersonalna

Od definicije, odnosno razumevanja nadarenosti zavise svi ostali koraci koji će se preduzeti, kao što su: prepoznavanje, identifikacija, vaspitno-obrazovni rad i slično.

AUTOR TEKSTA: Tatjana Petrov

 

© Sav sadržaj ovog bloga, Nadarena deca (www.nadarenadeca.com), svi tekstovi, uključujući i prevode i slike obeležene imenom bloga su moje (Tatjana Petrov) vlasništvo. Zabranjeno je reprodukovanje, distribucija i objavljivanje u bilo kom obliku bez moje pismene dozvole. U suprotnom smatraću da su prekršena moja autorska prava. 

 

Vaš komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.