Telesno- kinestetička inteligencija


Ova inteligencija je zastupljenija kod onih osoba koje izražavaju sebe

i svoje sposobnosti koristeći svoje telo, što znači da oni misle i uče telom.

Reč je o osobama koje: vole kretanje i fizičku aktivnost, lako i brzo uče

fizičke veštine,imaju dobru koordinaciju pokreta,uspešni su sportisti,

elegantno plešu,izvode uspešno mađioničarske trikove i sl.

(ali ne sve od toga).

Deca trebaju mnoštvo prilika da se bave kretanjem, rastezanjem,

telesnom vežbom, kreiraju igre kretanja,koriste telo prilikom  učenja,

koriste jezik znakova, pantomimu, da se bave trčanjem i drugim sportskim disciplinama.
Vaš komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.