Tag Archives: test za daltonizam

Testirajte svoju sposobnost da razlikujete boje

Koliko su vam istančana čula kada su boje u pitanju? Proverite svoju perceptivnu sposobnost u oblasti boja ovim zanimljivim testom!
Poredajte kvadratiće po nijansama u svakom redu. Prvi i poslednji kvadratić su fiksirani, a ostale možete pomerati levo-desno. Kada kompletirate test kliknite na “score test” u dnu i dobićete rezultat. Što je broj manji, rezultat je bolji, tako da bi idealan skor bio “0”. Na grafikonu možete proverite u kom delu spektra ste pravili greške i koji je najbolji i najlošiji rezultat postignut među ispitanicima koji su vaših godina i pola, a koji su do sada radili ovo testiranje.

Iako je test veoma težak i zamoran mogu ga raditi pripadnici svih starosnih grupa. Mi smo se u kući svi testirali. 🙂

[ad name=”Google Adsense-1″]


[ad name=”Prilagodljivi baner”]