Tag Archives: sukobi kreativnosti

Paradoksi kreativnosti

Da bi osoba bila kreativna ona mora:

Imati znanje, ali znati misliti naivno.

Biti sposobna da učini poznato nepoznatim i

biti u stanju da učini nepoznato poznatim.

Treba da očekuje neočekivano.

Treba da gleda na iste stvari kao svi drugi, ali da vidi nešto drugo.

Mora praviti veze među stvarima koje nisu u vezi, a pri tom sama ostati uravnotežena i

mora fantazirati, a ne izgubiti osećaj za realnost.

Mora biti svesna šta stručnjaci već znaju da bi ignorisala njihovo znanje i tražila nova rešenja.

Mora naporno raditi, a da pri tom izgleda kao da ne radi ništa.

Mora da nauči da greši kako bi uspela.

Mora da stvori mnogo ideja od kojih je većina loša.

Mora biti sigurna u neizvesnost i u ono u što samo sumnja.

Treba da stvori vrednost ne podilazeći ukusu mase, a od toga ipak da zarađuje za život.

[ad name=”Google Adsense-1″]

© Tatjana Petrov

Sav sadržaj ovog bloga, Nadarena deca (www.nadarenadeca.com), svi tekstovi, uključujući i prevode i slike (obeležene imenom bloga ili mojim imenom) su moje (Tatjana Petrov) vlasništvo. Zabranjeno je objavljivanje na drugim sajtovima/blogovima ili štampanje u komercijalne svrhe. U suprotnom smatraću da su prekršena moja autorska prava.