Tag Archives: skamper kreativna tehnika

Želite biti kreativniji ? Koristite SCAMPER !

Jednostavan način da generišete mnoštvo ideja je da primenite listu  principa kreativnog razmišljanja koju je predložio Alex Osborn. Program se zove SCAMPER.

SCAMPER je baziran na ideji da je sve što je novo dodatak ili izmena nečeg što već postoji. Možete uzeti temu i promeniti je u nešto drugo, novo. Možete uzeti bilo šta što postoji i sa malo kreativnog razmišljanja pretvoriti ga u novu ideju.

Plan za korištenje SCAMPER-a je:

♦ Izolujte predmet o kom želite da razmišljate.

♦ Razmislite o svakoj SCAMPER TEMI  postavljajući pitanja i vidite koje se nove ideje pojavljuju.

♦ Napravite listu i procenite ideje.

SKAMPER  TEME su:  kombinovanje,  zamena,  redukovanje (uklanjanje),  prilagođavanje (dimenzija),  promena namene,  promena rasporeda,  promena perspektive,  kopiranje. 

Postavljajte pitanja za svaku od  SCAMPER  TEMA  da biste poboljšali svoju produktivnost. Začudićete se kako ideje niču gotovo nehotice.

Kombinujte!

Veći deo kreativnog razmišljanja podrazumeva kombinovanje prethodno nepovezanih ideja ili predmeta da bi se napravilo nešto novo. Ovaj proces naziva se sinteza, a mnogi stručnjaci ga smatraju suštinom kreativnosti.

Pitajte se: Sa čim bismo mogli ovo kombinovati? Na koji način možemo povezati različite artikle da bismo napravili kombinaciju? Da li možemo kombinovati delove? Da li možemo da kombinujemo namene? Da li možemo kombinovati materijale? Šta bi se moglo kombinovati pa da dobije više funkcija?….

Zamenite neki deo!

Princip zamene je način da se razvije alternativna ideja za nešto što već postoji. Možete zameniti delove, mesta, stvari, procedure, ljude, ideje, pa čak i emocije.

Pitajte se: Da li mogu da zamenim nešto? Koji drugi deo umesto tog? Da li da zamenim samo jedan deo ili grupu delova? Da li zamenom menjam funkciju?….

Redukujte (uklonite)!

Ponekad uklanjanje nekog dela može da donese nove ideje. Ponekad isecanje nekog dela može dovesti, postepenim sužavanjem, do njegovog zaista najadekvatnijeg oblika ili funkcije.

Pitajte se: Šta bi trebalo izostaviti, šta oduzeti, šta je zaista neophodno? Da li ga podeliti, odvojiti u različite delove? Da li ga treba smanjiti, sažeti, učiniti kompaktnijim, pojednostaviti?…..

Prilagodite dimenzije!

Lak način da stvorite novu ideju je da promenite neke dimenzije.

Pitajte se: Šta može da bude uvećano ili izduženo? Šta može biti preuveličano, precenjeno?  Manje, niže, uže…? Šta može biti dodato?….

Promenite namenu!

Stavite u neku drugu upotrebu, promenite smisao,svrhu, planove, koncepciju, kontekst, procese ili neke druge promene koje nisu fizičke. Predmet dobija svoj smisao u kontekstu u koji ste ga stavili. Promenom konteksta vi mu menjate smisao.

Pitajte se: Da li postoje novi načini za korištenje toga? Postoji li neki drugi način korištenja sličan tom? Koja bi bila korist od promene?

Promenite raspored!

Kreativnost, moglo bi se reći, u velikoj meri se sastoji od preuređenja onog što znamo da bismo saznali ono što ne znamo. Preuređenje obično nudi brojne alternativne ideje . Promenite obrazac, redosled, tempo, učestalost….

Promenite perspektivu!

Ako sagledate stvari iz drugog, možda suprotnog, ugla videćete stvari koje ste možda ranije propustili. Pokušajte da nađete drugačiji način gledanja na stvari. Zapitajte se: Koje su suprotnosti? Kako bi izgledalo da kompletnu stvar ili situaciju preokrenete naopačke? Dobijate li nešto iznenađujuće?

Pratite kako to rade drugi! 

Jedan od paradoksa kreativnosti  je  u tome što, da bismo originalno mislili, veoma je korisno upoznati  se sa idejama drugih.

Pitajte se: Šta je još kao ovo? Koje ideje drugi predlažu? Koje ideje izvan moga polja bih mogao da uključim? Koji drugi procesi bi mogli da se prilagode? Da li prošlost nudi paralelu (sličan problem, rešenje)? Koga mogu da imitiram? Koju ideju mogu da uključim?

Tomas Edison je rekao:” Neka vam bude navika da konstantno pratite nove i interesantne ideje drugih. Vaša ideja mora da bude originalna samo u prilagođavanju konkretnom problemu na kom radite.”

[ad name=”Google Adsense-1″]

© Tatjana Petrov

Sav sadržaj ovog bloga, Nadarena deca (www.nadarenadeca.com), svi tekstovi, uključujući i prevode i slike (obeležene imenom bloga ili mojim imenom) su moje (Tatjana Petrov) vlasništvo. Zabranjeno je objavljivanje na drugim sajtovima/blogovima ili štampanje u komercijalne svrhe. U suprotnom smatraću da su prekršena moja autorska prava.