Tag Archives: rad sa obdarenom decom u školi

Rad sa nadarenom decom u školi

[ad name=”Google Adsense-1″]

Rad sa nadarenom decom u školi

Svako dete, bez obzira da li nadareno,prosečno ili ispod proseka, zaslužuje šansu da vodi sretan i zadovoljavajući život. Nadarena deca imaju veliku glad za znanjem i važno je ovu njihovu potrebu prepoznati što ranije, kako bi im roditelji i nastavnici pružili obilje mogućnosti da razviju svoje talente. Dobra škola će pokušati da identifikuje veoma sposobne učenike i da ispuni njihova očekivanja i potrebe. Takva škola će imati utvrđenu razvijenu politiku o tome kako da usmeri svoje najsposobnije učenike. Uvažavanje dečje nadarenosti u školi otvara nove pristupe u istraživanjima. Rad sa nadarenom decom podrazumeva posebne programe i aktivnosti usklađene sa njihovim potrebama i potencijalima.Vodeću ulogu u tom procesu ima nastavnik. Njegov zadatak je da prepozna nadarenog učenika i pruži mu kompleksnije poticaje.

Delikatan problem u vezi s nadarenima je – kako ih prepoznati,  kako raditi sa njima u razredu, odnosno, kakav učitelj radi sa (nadarenim) učenicima. read more