Tag Archives: predrasude o kreativnosti

Zablude o kreativnosti

Zablude o kreativnosti su mnogobrojne, a ovde su navedene neke od najčešćih.

Kreativnost je ograničena isključivo na umetničke sadržaje Iako je kreativnost često povezana sa umetnošću, velika je greška poistovetiti je s umetnošću. Kreativnost je put kojim prilazimo rešavanju problema, to je stil razmišljanja. Ona se pojavljuje u nauci, preduzetništvu… i svim drugim oblastima ljudskog delovanja jednako koliko i u umetnosti. Jedino što će način na koji se izražava kreativnost biti različit u različitim sadržajima (domenima).

Kreativni proces je zabavan, ne bi ga trebalo uzimati suviše ozbiljno Kreativnost može izgledati kao nešto zabavno, aktivnost koja sprečava ozbiljan rad u učionici. Ali kreativni proces pruža mnoge izazove. On zahteva koncentraciju, istrajnost i odlučnost za uspeh. Može biti, ustvari, frustrirajući i težak proces. Kreativnost zaslužuje da bude shvaćena ozbiljno.

Kreativnost je urođena osobina, ograničena na malobrojne talentovane ljude Ovaj mit je dugo bio prihvaćen, ali poslednjih decenija, zahvaljujući brojnim istraživanjima, došlo je do promena u pristupu ovoj oblasti.  Danas se veruje da svi ljudi poseduju sposobnost kreativnog razmišljanja  i stvaranja u nekoj oblasti, više ili manje, pod uslovom da poseduju određena znanja i veštine iz te oblasti. Dakle, kreativnost je moguće razvijati!

Visoko kreativni ljudi će naći put da izraze kreativnost bez obzira kakvo vaspitanje i obrazovanje dobili Svaki pojedinac ima različite kombinacije sposobnosti, lični odnos i kućno iskustvo koji ga čine više ili manje sposobnim da izraze kreativni potencijal. Studija o visokoj kreativnosti odraslih pokazuje da neki od njih istrajavaju u izražavanju kreativnosti, bez obzira na to kakvo obrazovno iskustvo imali, ali ovo nije argument zbog kog bi trebalo u obrazovanju odustati od podsticanja kreativnosti. Nekoj deci će nedostajati prilika za razvoj njihove kreativnosti bez ohrabrenja i podrške u predškolskom  i školskom uzrastu.

Nije potrebno znanje niti veština da biste izrazili kreativnost Znanje i veština su osnov za kreativnost. Postojanje znanja o svetu, te posedovanje znanja i veština u nekoj oblasti su početna tačka za izražavanje kreativnosti – književnik mora dobro da vlada jezikom i da poznaje literaturu, naučnik ne može ni shvatiti da li postoji neki nerešen problem ukoliko ne poseduje veliko znanje u svojoj oblasti….Na kraju krajeva, kako uopšte da znate da li je vaš rad originalan i specifičan bez dobrog poznavanja i razumevanja pojedinog domena.

Deca mogu dobiti svo kreativno iskustvo koje im je potrebno iz igre i nestrukturiranih aktivnosti Deca imaju dobit od igara i nestrukturiranih aktivnosti, ali  ukoliko prilikom ovakvih aktivnosti budu stalno prepušteni sami sebi, bez usmeravanja, njihova igra i umetnički rad mogu preći u rutinu i ponavljanje. Odrasli treba da im pomognu da razvijaju kreativnost i veštinu kreativnog razmišljanja.

[ad name=”Google Adsense-1″]

 

(Korištena literatura: National Foundation for Educational Research UK)

© Tatjana Petrov

Sav sadržaj ovog bloga, Nadarena deca (www.nadarenadeca.com), svi tekstovi, uključujući i prevode i slike (obeležene imenom bloga ili mojim imenom) su moje (Tatjana Petrov) vlasništvo. Zabranjeno je objavljivanje na drugim sajtovima/blogovima ili štampanje u komercijalne svrhe. U suprotnom smatraću da su prekršena moja autorska prava.