Tag Archives: nadarena deca i škola

Programi za rad sa nadarenom decom

Ukoliko nismo u dovoljnoj meri shvatili koliko je važno da uvažimo činjenicu da su sva deca međusobno različita pogotovo kada je učenje u pitanju, ne možemo dobro osmisliti efikasan koncept nastave koja bi zadovoljila potrebe darovite dece.

U školama deca su grupisana prema uzrastu, dakle pretpostavlja se da su sva koja su rođena u istoj kalendarskoj godini psihofizički i intelektualno jednaka i da mogu sa približno istim uspehom pratiti iste nastavne sadržaje. To, naravno, nije tačno.

Učenici jednog odeljenja, čije se sposobnosti za učenje dosta razlikuju, neće moći pod istim uslovima uspešno da prate jedan nastavni program. Zbog toga  je neophodno primeniti neki drugačiji koncept nastave koji bi više odgovarao nadarenim učenicima i  omogućio im da unaprede i obogate svoje znanje.

Postoji nekoliko pristupa vezanih za ovaj problem:

Dodatna nastava

Prema ovom pristupu deca su i dalje grupisana prema starosti, ali daroviti učenici dobijaju, s vremena na vreme, obogaćenje u vidu dodatnih časova. Ovaj princip je dosta popularan, ali ima tendenciju da opterećuje nastavnike i zbog toga se nedosledno provodi. Zahteva stalno planiranje i vrlo često izostaje iz rasporeda. Osim toga, ovaj metod ne ubrzava nastavu i učenje, nema posebnog programa, nego samo daje obogaćenje standardnog nastavnog plana i programa.

Odeljenja za nadarenu decu

Prema ovom pristupu postoji poseban program i on se primenjuje u odeljenjima koja su sastavljena  od dece čije su sposobnosti natprosečne. Međutim ovaj program je jednak za svu nadarenu decu kao da ona sva imaju slične ili  iste sposobnosti.

Američki princip

Jedan popularan tip programa koji se provodi u SAD, povlači darovitu decu iz njihovih redovnih razreda na par časova nedeljno da bi im se pružile proširene i obogaćene instrukcije. Problem s ovim pristupom je taj što to, obično, nije dovoljno.

Engleski model

Nastavnik svojom veštinom pravi poseban program za sposobniju decu u okviru mešovitog odeljenja. Znači, nastoji se da se dete, koliko je god to moguće, zadrži u vršnjačkoj grupi ( bar do jedanaeste godina starosti ), a da mu se ipak omogući maksimalan napredak u skladu s njegovim sposobnostima. Od škole se očekuje da identifikuje svoje nadarene i da odredi način kako će zadovoljiti njihove potrebe, a tu ključnu ulogu ima nastavnik. Prednost ovog integrišućeg modela, pored toga što dete ostaje sa svojim vršnjacima, je i taj što na ovaj način druga deca mogu da dobiju veći podstrek za napredak, imajući kao uzor nadarenog učenika.

Problem je što duboko nadareno dete, ukoliko se nalazi u ovakvom odeljenju ( a takva deca su velika retkost i pravi dragulj ) neće primenom ovog  pristupa imati izazov, stimulaciju niti zadovoljiti potrebe.

Nedostatak uglavnom svih pristupa je taj da nisu sva nadarena deca ista. Neki su u pojedinim oblastima na visokom nivou, ali u nekim drugim nisu. Malobrojni su, opet, natprosečni u svim oblastima. I opseg u okviru grupe dece pod nazivom ,,nadareni“ je prilično velik. Od početnog nivoa darovitih osobina, gde je dete negde ispred drugih, do situacije u kojoj se dete nalazi više od pet ili šest godina ispred druge dece u onom što ona mogu da uče i rade.

Postoje neopravdane, bojazni kod određenog broja ljudi u vezi ubrzanog obrazovanja nadarenih. Oni kao razlog navode:

-Nedostatak naučnih istraživanja vezanih za ovo ubrzanje i moguće psihološke posledice na decu

-Filozofija da je za decu najbolje da budu u svojoj starosnoj grupi

-Zabrinutost da bi posebni programi mogli mnogo da koštaju državu

-Zabrinutost da bi ostali učenici i njihovi roditelji mogli da dožive kao uvredu to što su neka deca izdvojena za brže napredovanje

-Strah da izdvajanje dece iz vršnjačke grupe nije dobro za njihov socijalni razvoj

-Uverenje da ovo oduzima deci detinjstvo

Međutim raspoloživi dokazi diskredituju sve ove primedbe.

(pri pisanju teksta korišteni resursi:NAGC-The National Association for Gifted Children UK)

[ad name=”Google Adsense-1″]

© Tatjana Petrov

Sav sadržaj ovog bloga, Nadarena deca (www.nadarenadeca.com), svi tekstovi, uključujući i prevode i slike (obeležene imenom bloga ili mojim imenom) su moje (Tatjana Petrov) vlasništvo. Zabranjeno je objavljivanje na drugim sajtovima/blogovima ili štampanje u komercijalne svrhe. U suprotnom smatraću da su prekršena moja autorska prava.