Lingvistička (jezička, verbalna) inteligencija

Lingvistička inteligencija podrazumeva naglašen interes prema rečima

i načinu na koji se reči koriste u čitanju, pisanju i govoru. Ona takođe uključuje

uživanje u igrama s rečima, stranim jezicima, pričanju priča, kreativnom pisanju

ili čitanju. Osobe kod kojh je razvijenija lingvistička inteligencija vole da čitaju

knjige, stripove, novine, pišu pesme i priče, uglavnom nemaju problema sa javnim

nastupanjem i govorenjem, dobri su komunikatori i sl.

Deca koja poseduju ovaj tip inteligencije trebaju mnoštvo prilika da razgovoraju,

diskutuju, ulaze u grupne interakcije, pišu eseje ili tekstove na zadatu temu, slušaju

različite govornike, kreiraju dijaloge sa partnerom ili sa grupom saradnika,

daju govorna uputstva, bave se kreativnim pisanjem, čitanjem, pisanjem izeštaja

ili novinskih članaka i dr.

Vaš komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.