Geometrijski oblici i tela

Razvrstaj geometrijske oblike i tela! Figure koje se pojavljuju prevuci u odgovarajuću korpu.

Da li je u piatnju 2D ili 3D figura?

.

Vaš komentar