Pronađi odgovarajuću senku

Klikni na „JOUER“, a zatim na zelenu strelicu u donjem desnom uglu. U gornji levi prazan kvadrat upiši broj pod kojim se nalazi senka za koju misliš da odgovara sličici koja je ponuđena kao primer. Nakon upisivanja broja klikni na „VALIDER“.

Ukoliko je odgovor tačan jedan od pet crvenih pravougaonika koji se nalaze u donjem levo uglu promeniće boju u zelenu i možeš preći na sledeći zadatak.