Hiljadugodišnja karta Evrope

[ad name=”Google Adsense-1″]

Uzbudljiv snimak!

Kako su se granice država u Evropi menjale tokom poslednjih 1000 godina.