Translacija, rotacija i inverzija

Kod kojih oblika je izvršena translacija – klizanje, kod kojih rotacija -zaokretanje, a koji su u inverziji – slika u ogledalu?

[ad name=”Google Adsense-1″]

[ad name=”Google Adsense-1″]

Vaš komentar