Složi tangram – 99 različitih oblika i figura

Tangram je jedna od najstarijih i najpoznatijih slagalica, nastala u Kini odakle se proširila i stekla popularnost u čitavom svetu. To je matematička zagonetka, koja se sastoji od sedam standardnih delova, od kojih se slažu slike različitih objekata.

Originalni tangram je kvadrat razrezan na sedam delova, tako da se dobiju:

  • 2 velika jednakokraka pravougaona trougla
  • 1 jednakokraki pravougli trougao srednje veličine
  • 2 mala jednakokraka pravougla trougla
  • 1 kvadrat
  • 1 paralelogram

Kako se slaže tangram?

Igra se sastoji u tome da se od delova sastavljaju, unapred zadati, različiti likovi i figure, prema vlastitoj zamisli ili prema predlogu (ako u takmičenju učestvuje više igrača). Osnovna su pravila, koja se moraju poštovati:

  1. uvek se mora upotrebiti svih sedam delova,
  2. delovi se postavljaju jedan do drugog, ne smeju se preklapati,
  3. delovi se po potrebi mogu preokrenuti na drugu stranu (poleđinu).

Samo u 19. veku složeno je preko 6.500 različitih likova, a taj broj stalno raste.

Ovde su predstavljena 99 načina slaganja tangrama. Predložene složene figure su svrstane u kategorije: brojevi 0-8-9, 24 objekta, 27 životinja, 29 ljudskih figura u različitim pozama i 10 geometrijskih oblika.

Uz figure ponuđena je i tabla, koju možete odštampati, nalepiti na karton i izrezati. Sve stranice, takođe, imaju opciju download, tako da ih možete preuzeti i odštampati. Svaki pojedinačni dokumente listate povlačenjem jezička na dokumentu, koji se nalazi sa desne strane.

[embeddoc url=”http://nadarenadeca.com/wp-content/uploads/2015/10/brojevi-0-9.pdf” width=”100%” height=”200px” download=”all”][embeddoc url=”http://nadarenadeca.com/wp-content/uploads/2015/10/24-objekta.pdf” width=100%” height=”200px” download=”all”][embeddoc url=”http://nadarenadeca.com/wp-content/uploads/2015/10/27-životinja.pdf” width=”100%” height=”200px” download=”all”][embeddoc url=”http://nadarenadeca.com/wp-content/uploads/2015/10/29-ljudskih-figura-u-različitim-pozama.pdf” width=”100%” height=”200px” download=”all”][embeddoc url=”http://nadarenadeca.com/wp-content/uploads/2015/10/10-geometrijskih-oblika.pdf” width=”100%” height=”200px” download=”all”][embeddoc url=”http://nadarenadeca.com/wp-content/uploads/2015/10/tangram-tabla-u-boji.pdf” width=”100%” height=”200px” download=”all”]

[ad name=”Google Adsense-1″]