Tag Archives: vođenje rasprave i kritičko mišljenje

Logika i logičke zablude

Ako ste u potrazi za ubrzanim kursom iz osnova logike da biste svojim učenicima ili deci objasnili šta je logika, a šta logičke zablude i gde se sve kriju zamke pri formiranju stavova i mišljenja, te šta nas sve može zbuniti i zavesti pri izvođenju zaključaka i donošenju odluka – evo jednog interesantnog, jednostavnog za razumevanje, teksta koji sadrži osnove kritičkog razmišljanja. Australijska agencije “Bridge 8” kreirala je kratak kurs sačinjen od 6 poglavlja  koji nudi osnovni pregled kritičkog mišljenja. Tekst je dizajniran za decu završnih razreda osnovne škole i decu srednje škole, ali je zgodan i za svakog ko želi malo da izoštri svoju logiku. read more