Tag Archives: uspeh u životu

Realizacija talenta ?

„Kada sam imao pet godina majka mi je uvek govorila da je u sreći ključ života. Kada sam krenuo u školu pitali su me šta bih želeo da budem kada odrastem? Rekao sam da želim da budem sretan! Rekli su da nisam razumeo pitanje. Odgovorio sam im da oni ne razumeju život.” – John Lenon

Šta znači biti profesionalno uspešan?

Zaraditi mnogo novca? Dobiti društveno priznanje? Živeti od posla koji uživate da radite? Najbolje bi bilo sve zajedno! Ili nešto četvrto? Možda u potpunosti realizovati svoj potencijal ? A šta bi to tačno značilo ? Kada možemo biti zadovoljni i reći da smo uspešno realizovali svoj potencijal?

“Kao vrsta mi smo razvili brojne sposobnosti, interesovanja i osobine ličnosti. I svaki čovek danas je različita mešavina ovih osobina. Ali svaki pojedinac ima mogućnost da poboljšava svoje osobine i niko od nas nikada ne može znati svoj istinski potencijal, jer su naši geni evoluirali tako da budu adaptibilni u pojedinim sredinama. Sasvim je moguće, čak i verovatno da sredina u kojoj se trenutno nalazimo nije ona najbolja, koja odgovara našim jedinstvenim osobinama i moguće je da bismo u nekom drugom trenutku, u drugom okruženju daleko bolje funkcionisali. Dakle naivno je pokušavati procenjivati potencijal osobe samo na osnovu njenog trenutnog nivoa funkcionisanja.” (S. B. Kaufman, kognitivni psiholog)

Jako volimo da koristimo uopštene reči i da klasifikujemo ljude kao što su – da je neko “nadaren” , a neko drugi “nesposoban”, neko uspešan, a neko ne, ali realnost je da ne postoji reč koja može da opiše kompletnu ličnost. Svako od nas je ograničen svojom maštom i upornošću, te okolnostima koliko nam dozvoljavaju da postignemo ono što želimo i svako od nas se može smatrati uspešanim u realizaciji svojih potencijala u onolikoj meri u kolikoj su se njegovi geni adaptirali i uskladili vlastite potrebe sa potrebama društva u određenom trenutku i datim okolnostima. A svako od nas, sam za sebe, mora da napravi svoju vlastitu definiciju uspeha.

[ad name=”Google Adsense-1″]

© Tatjana Petrov

Sav sadržaj ovog bloga, Nadarena deca (www.nadarenadeca.com), svi tekstovi, uključujući i prevode i slike (obeležene imenom bloga ili mojim imenom) su moje (Tatjana Petrov) vlasništvo. Zabranjeno je objavljivanje na drugim sajtovima/blogovima ili štampanje u komercijalne svrhe. U suprotnom smatraću da su prekršena moja autorska prava.