Tag Archives: šta je harizma

Šta je harizma? Da li je posedujete?

Iako se ljudi u principu ne slažu oko definicije šta je harizma, ipak mogu da se slože ko je poseduje, a ko ne. Kao harizmatične ličnosti najčešće se navode popularne osobe iz sveta šou biznisa (pevači, glumci, voditelji) ili političari. To su osobe koje izazivaju medijsku pažnju, uticajne su, vođe. I iako su svi oni harizmatični, složićemo se da svako ima neku svoju specifičnost.

Šta je harizma?

Harizma je pozitivna energija koja zrači iz osobe koja je poseduje, kojom ona skreće pažnju na sebe i privlači druge ljude. Do skoro ova magnetna privlačnost je predstavljala enigmu, potpunu misteriju, ali odnedavno naučnici počinju da je proučavaju i demistifikuju skidajući s nje veo tajne. Autentična, urođena harizma je, verovatno, nešto što imate ili nemate, to je dar. Mali broj ljudi je jednostavno rođen s njom. Ali ona može biti uvećana. Ronald E. Riggio učestvuje već 30 godina u istraživanjima vezanim za ovo i veruje da se došlo do dobrog razumevanja ličnih osobina koje mogu svaku osobu da učine harizmatičnom. Harizma je uglavnom povezana sa slikom neke osobe koju ona stvara o sebi, a ne sa njenim znanjem ili obrazovanjem.”Lična harizma” je konstelacija kompleksnih i sofisticiranih socijalnih i emocionalnih veština. Ove veštine omogućavaju harizmatičnoj osobi da svojim delovanjem  utiče na druge na dubokom emocionalnom nivou, da efikasno komunicira s njima i gradi jake međuljudske veze.

Smatra se da je lična harizma sačinjena od “6 veština” koje su više, manje ili sve prisutne kod harizmatičnog pojedinca. To su: emocionalna ekspresivnost, emocionalna osetljivost, emocionalna kontrola, socijalna ekspresivnost, socijalna osetljivost i socijalna kontrola.

Veoma je važno, takođe, kako osoba nalazi balans između ovih veština. Na primer, prevelika izražajnost bez mogućnosti kontrole može da umanji harizmu.

Emocionalna ekspresivnost – Harizmatični pojedinci izražavaju svoja osećanja spontano i iskreno. To im omogućava da utiču na raspoloženje i emocije drugih. Harizmatični ljudi kao da “osvetle” prostoriju u koju uđu. Oni najčešće izazivaju pozitivne efekte, ali može da se desi i da nas izazovu kad su ljuti ili iritirani.

Emocionalna osetljivost – To je sposobnost čitanja tuđih emocija koje dozvoljava harizmatičnoj osobi da napravi emocionalni kontakt odgovarajući njihovim osećanjima. Povezujući se s ljudima oni imaju sposobnost da druge osobe počnu osećati kao da su samo oni prisutni u nekoj prostoriji.

Emocionalna kontrola – Zaista, harizmatični pojedinci imaju sposobnost da kontrolišu i regulišu emocije koje emituju. Njima se ne dešava da im “izleti” rečenica. Oni su dobri emotivni glumci, koji mogu da uključe šarm kad im je to potrebno.

Socijalna ekspresivnost – To je verbalna komunikacijska veština i sposobnost da se angažuju drugi u socijalnoj interakciji. Harizmatični ljudi su vešti i zabavni sagovornici. Oni sigurno utiču na nas svojom emotivnom  ekspresivnošću, ali postoji i snaga u njihovim rečima. Skoro svi harizmatični lideri su efikasni govornici.

Socijalna osetljivost – To je veština u čitanju i interpretiranju socijalne situacije, sposobnost da saslušaju druge i da budu usklađeni s njima. To pomaže harizmatičnim osobama da budu taktični i osetljivi na svoje okruženje.

Socijalna kontrola – Sofisticirano igranje društvenih uloga je veština koja je posebno važna za harizmatiočnog lidera. To se može videti u načinu na koji se harizmatični lider nosi sa staloženošću i elegancijom. To im omogućava da se uklope sa svim vrstama ljudi što  razlikuje harizmatičnog pojedinca od onih koji imaju manju harizmu.

Pre nekoliko godina razvijen je i sistem merenja ovih osnovnih veština koje zajedno sačinjavaju “ličnu harizmu”. To može obezbediti polaznu tačku za prepoznavanje i razumevanje ovih veština kod svakog pojedinca (slično popularnoj pojavi emocionalne i socijalne inteligencije). Takođe je utvrđeno da ljudi mogu zaista da razviju ili izoštre svoje osnovne socijalne veštine i na taj način povećaju svoju harizmu.

X-faktori uspeha

Pomenula sam već na početku teksta da svaka harizmatična ličnost ima neku svoju specifičnost. Jedno drugo istraživanje bavilo se zato malo drugačijim pogledom na harizmu – podelom na različite “tipove” u zavisnosti od kvaliteta koje harizmatičnu osobu čine magično privlačnom. Ovi kvaliteti sami po sebi ne garantuju uspeh, ali su često očigledni kod većine harizmatičnih ljudi.

Nazvani su “X-faktor”uspeha i ima ih 4:

♥ sposobnost za predvođenje (liderstvo),

♥  šarmantna, odmerena drskost,

♥  radost življenja (životni entuzijazam) i

♥ snažno saosećanje (dobročinstvo, milosrđe).

Svi možemo da povećamo neki od naših X-faktora, ali treba da ga otkrijemo i negujemo.

Sposobnost za predvođenje, vođstvo, liderstvo

Iako udžbenici dele predsednike po partijskoj liniji, oni se realno dele na harizmatične, inspirativne majstore i loše državnike. Ronald Riggio, professor liderstva i organizacione psihologije, jedan od retkih istraživača koji se ozbiljno bave ovim mističnim kvalitetom, smatra da su ove osobe sjajni komunikatori i da se kod njih preklapaju osobine kao što su ekspresivnost, osetljivost, kontrola, elokvencija, vizija i samopouzdanje.  Ono što, najverovatnije, prvo otkrivamo su naglašeni gestovi. Ali Riggio kaže da je ekspresivnost samo vrh ledenog brega, ono najvidljivije. U pozadini je, međutim, veoma složeno ponašanje. Neki istraživači smatraju da je sama ličnost, ustvari, ta koja pokreće naše radare i uliva poverenje svojim samopouzdanjem, jer harizmatični lider nikad ne igra na malo.

Verbalna fluentnost je, takođe, neophodna, ali nije dovoljna – postoje osobe koje su odlični komunikatori, ali  nisu harizmatične. Znameniti lideri daju govore bogate slikama, oni koriste duplo više metafora u nastupima nego njihove kolege koje su manje harizmatične.

Harizmatični lider deluje kao vezivni agens. Pretpostavka je da prirodno privlače ljude da se usklađuju s njima, tako da lako možete zaboraviti sebe u njihovom društvu. Čine to korak po korak, a ovaj postupak poznat je kao sinhronizacija i mogao bi biti ključ za harizmatičnog lidera. Sinhronizacija je činilac prisnosti – ako dvoje ljudi klikne, oni nesvesno prilagode svoje položaje i brzinu govora jedni drugima. I neki čuveni TV-voditelji kontrolišu publiku oduševljavajućim smislom za tajming, ponavljanje i ritam. Neki stručnjaci smatraju da se sinhronizovanost ne može postići putem prinudne mimikrije, ne može se učiti, ali možemo joj se približiti kroz komunikacione tehnike koje bi u idealnom slučaju postale druga priroda.

Šarmantna, odmerena drskost

To je ponašanje koje prelazi društvene norme i namerno provocira konvencije iznenađujući nas i zatičući, jer dovodi u pitanje naše konformističke sklonosti. Šarmantna drskost je drzak princip, koji izaziva mešovit odgovor svoje okoline. Drski ljudi razvijaju naviku da uvek hodaju po ivici, između skandala i gole agresije.  Nekad može napraviti i problem  u karijeri osobi koja je koristi.  Ako opažamo da neko koristi ovu svoju drskost da bi unapredio svoj položaj i ugrabio veći deo kolača života, to izaziva ljubomoru ili prezir okoline zbog sebičnosti.

Uporna drskost i hrabrost pomognuta neustrašivim temperamentom zahteva šarm da bi bila prihvatljiva za okolinu, mada je uvek na ivici prihvatljivosti. Ukoliko je udružena sa liderstvom daje vođu tiranina što se često moglo videti kroz istoriju.  Iza svakog revolucionarnog junaka stajao je često tiranin koji je na prvi pogled izgledao šarmantno.

 “Radost življenja”, veliki životni entuzijazam (” joie de vivre”)

Kao bukvalan prevod francuskog termina” joie de vivre”, radost življenja na prvom mestu upućuje na životni entuzijazam, uživanje u životu, ili tačnije, na bezbrižno i optimističko doživljavanje malih stvari koje život čine lepim. Oni su strastveni istraživači koji vide svoj rad kao igru, a iza njihovog entuzijazma stoji čitava životna filozofija. Nikad ih ne treba potceniti. Ipak, to ne znači da su bezuslovno sretni i nesposobni za osećanja duboke tuge, niti površni i nesposobni da vide složenost života . Ako ih stavite među ljude koji su oželošćeni s razlogom, oni će saosećati s njima i biti takođe tužni.

Psiholozi veruje da se može desiti da neka deca sa ekstatičnim duhom ne budu dovoljno podržana. To se naročito odnosi na devojčice. Sve je u redu dok su male, ovakvi kvaliteti mogu biti simpatični okolini, ali kad napune 11 ili 12 godina roditelji i okolina počinju da ih uče da ovakve osobine skrivaju i potiskuju kao nedovoljno ženstvene.

Većina raspoloženja je inače zarazna, ali radost življenja ne samo da se širi brzo nego i povećava mogućnosti i sposobnosti drugih ljudi budeći u njima isto to oduševljenje. Kao veliki predstavnik velikog entuzijazma i radosti življenja pominje se čuveni muzičar, violončelista, Jo-Jo Ma. Efekte njegovih koncerata opisuju ovako:“Izlazili biste napolje osećajući  uzbuđenje do srži. Počinjali biste obraćati više pažnje na osobe s kojima ste… više svesti o kiši na prozorima… utiske oko vas počeli biste da doživljavate snažnije, prosto, osećali biste život više…”

Snažno saosećanje, dobročinstvo, milosrđe

Milosrđe je najtiši i najblaži od X-faktora, možda jedini u kome  snaga ličnosti onog koji je poseduje nikad ne zaseni sadržaj kome je posvećena. Milosrdne osobe su podjednako vođene strašću kao ostale X-faktor kolege, ali one retko stvaraju problem, niti bude sumnju koju možemo osećati prema visoko zapaljivim ljudima koji poseduju ostale X-faktore.

Dok je dobročinstvo teško uhvatljivo u laboratoriji, pa je teško raditi eksperimente vezane za njega, rađene su studije i opažanja o karakteristikama kao što su mudrost i dobronamernost. Mudrost je osobina prisutna kod ljudi koji su introspektivni i osećaju i prodiru u srž problema. Mudrost je takođe povezana s dobronamernošću, ona je topla, samilosna. To je x-faktor koji proizilazi iz životnog iskustva (npr.Mendela iz svog legendarnog 27-godišnjeg boravka u zatvoru nosi svoju čuvenu odlučnost). To ne znači da ne možete biti mudri i ako ste mladi, ali i onda će se vaša mudrost s godinama povećavati. Smatra se da je njen najveći uspon između 27.i 52. godine.

Drugi ključ mudrosti je staloženost i sposobnost prihvatanja nekih neminovnih životnih dešavanja i okolnosti. Mir i usklađenost (uravnoteženost) je centralno načelo budizma, koji veruje da ljudi ne smeju dozvoliti njihovim emocijama stanje divljih oscilacija kao odgovor na životne preokrete. Kroz meditaciju moguće je kultivisati sabranost i saosećanje koji su u vezi sa dobročinstvom. Ali bilo bi pogrešno milost povezati isključivo sa duhovnim asketama (ona se sreće i kod običnih, plemenitih ljudi) ili je poistovetiti s besprekornim manirima.

Ljudi koji poseduju neki od X-faktora znaju kako da  se postave prema drugima i održe svoj položaj. Ukoliko koriste svoje kvalitete za opšte dobro, drugi rado potpadaju pod njihove čari.

Olivia Fox Cabane, stručnjak iz oblasti liderstva i harizme, autor je knjige “Harizma mit” koja govori o tome kako neko može usavršiti lični magnetizam. Knjiga je puna  praktičnih vežbi i primera naučnih istraživanja vezanih za ovaj fenomen što joj daje poseban kredibilitet.Velike kompanije u svetu sve češće angažuju predavače i trenere iz ove oblasti koji pomažu ljudima da povećaju svoju sposobnost da utiču, ubede i inspirišu druge.

AUTOR TEKSTA: Tatjana Petrov

Sav sadržaj ovog bloga, Nadarena deca (www.nadarenadeca.com), svi tekstovi, uključujući i prevode i slike (obeležene imenom bloga ili mojim imenom) su moje (Tatjana Petrov) vlasništvo. Zabranjeno je objavljivanje na drugim sajtovima/blogovima ili štampanje u komercijalne svrhe. U suprotnom smatraću da su prekršena moja autorska prava.