Tag Archives: pisa test

Koliko ima nadarene dece?

Pravi odgovor na to ne zna niko !

Ali,mnogi istraživači su ipak pokušali da naprave procenu na osnovu određenih testova.Ti testovi su pokazali da, iako ova deca predstavljaju ne baš čestu pojavu u populaciji, njihov stvarni broj može biti veći nego što statističke norme pokazuju.

Dakle ne možemo sa sigurnošću znati koliko visoko nadarene dece postoji u nekoj populaciji, ali je po svoj prilici taj broj šest do deset puta veći nego što se misli.

Ovakve kalkulacije su pravljene od strane nekih naučnika u SAD. A šta kažu naši stručnjaci? read more