Tag Archives: kultura

Tradicionalna umetnost i kultura – perspektive

Da li je umetnost nebitna budućim generacijama?

Istraživanja provedena među studentima dovela su do zaključka da naglo pada interesovanje za “tradicionalnu umetnost”, književnost i klasičnu muziku.

Studija objavljena u časopisu “Poetics” sugeriše da umetničke forme kao što su literatura i klasična muzika postaju sve više nebitne za kulturni život većine studenata. To ukazuje na sve nezavidniju poziciju “tradicionalne rafinirane kulture”, prema istraživanjima provedenim od strane Univerziteta u Bergenu, a pod rukovodstvom Jostein Gripsrud.

J.Gripsrud i njegove kolege sprovele su dva istraživanja među studentima na glavnim institucijama visokog obrazovanja u norveškom gradu Bergenu: Univrzitet u Bergenu, Norveška škola za poslovnu administraciju, Bergenski koledž i Nacionalni koledž umetnosti, Bergen. Prvo istraživanje je provedeno krajem 1998. i početkom 1999., a testirano je 1113 studenata. Drugi je dizajniran slično, da bi proverio rezultate prvog, s nekim dodatnim pitanjima vezanim za korišćenje digitalnih medija, a proveden je 10 godina kasnije, krajem 2008. i početkom 2009. read more