Tag Archives: kreativne aktivnosti u prirodi

Baštovanstvo za decu

Novo proleće – nova šansa za povratak prirodi!  

Deca danas uglavnom odrastaju bez puno direktnih, realnih iskustava vezanih za prirodu. Oni najčešće znanja stiču posredno, gledajući prirodu, biljke i životinje putem televizije ili igrajući igrice, umesto da ih upoznaju i  istražuju direktno. Živimo u opasnom svetu, pa deo odgovornosti za takvo stanje snose i roditelji koji iz straha intenzivno ograničavaju prirodnu radoznalost dece iz prevelike želje da ih zaštitite. Međutim, ograničavanje ove prirodne potrebe, ostavlja dalekosežne posledice na intelektualni i emotivni razvoj buduće odrasle ličnosti.

Određene baštovanske aktivnosti usklađene s odgovarajućom starosnom dobi  obezbeđuju  neke od najboljih platformi za učenje i pravilan razvoj. Većina dece uživa na otvorenom i voli da kopa i sadi, stvarajući novi život i gledajući kako se on razvija i raste. Provodeći vreme u bašti i cvetnjaku oni mogu naučiti nove veštine, zabavljati se, igrati i razvijati samopouzdanje.

Baštovanstvo je obrazovna i razvojna aktivnost koja uključuje:

•  odgovornost (brinući se za biljke)

•  istraživanje, razmišljanje i razumevanje (učeći o o biljkama, životinjama, vremenskim prilikama, okolini, ishrani i povezujući uzroke i posledice)

•  razvoj samopouzdanja (postižući ciljeve i uživajući u svojim rezultatima)

•  ljubavi prema prirodi i razvoju ekološke svesti (učeći u sigurnom i prijatnom  okruženju)

•  fizičku aktivnost

•  kreativnost

•  saradnju.

Kako zainteresovat decu za baštovanstvo?

 • Dajte deci vlastiti prostor u bašti. To ne mora biti velika površina, mogu početi s malom parcelom ili čak nekoliko saksija.
 • Stariju decu uključite u planiranje i osmišljavanje bašte.
 • Koristite alate i opremu koji su lagani, jednostavni za rukovanje i odgovarajuće veličine.
 • Mlađa deca će uživati i da samo okopavaju zemlju.
 • Posadite zanimljive biljke vedrih boja, opojnog mirisa i zanimljive teksture lišća ili cveća, koji privlače leptire, bubamare i druge zanimljive insekte ili ptice. Obogatite baštu zanimljivim dekoracijama, koristeći rešetke za biljke penjačice, kamenčiće, ostatke cigle i pločice za uređenje cvetnjaka i slično.
 • Instalirajte sunčani sat, vetrokaz, kadice ili pojilišta za ptice, malu fontanu, baricu i slično.
 • Napravite strašilo.
 • Napravite farmu glista.
 • Posetite staklenike, cvetnjake ili botaničke bašte kako biste dobili inspiraciju za kreativne ideje.

Različiti uzrasti dece u bašti

Deca različitih uzrasta imaće različita očekivanja i baviće se različitim aktivnostima u bašti. Mlađa deca će zahtevati pažljiv nadzor za vreme aktivnosti. Odgovarajući poslovi za mlađu decu uključuju zalivanje biljaka, berbu plodova i sadnju semena. Starija deca su fizički sposobnija za rukovanje većim nivoom aktivnosti, kao što su kopanje, nošenje, sadnja, usitnjavanje i orezivanje.

U nastavku su navedene opšte faze dečjih aktivnosti u bašti koje su povezane sa učenjem o prirodi. Oprez: Ovo su generalizacije! Svako dete je jedinstveno. Deca se međusobno razlikuju prema sklonostima, veštini i strpljenju i zato će mnogi pokazati odstupanje od navedene šeme igre i razvoja.

1-3 godina

Deca do 3 godine starosti uče neke osnove činjenice o materijlnom svetu koji ih okružuje, kao i da komuniciraju sa svojom fizičkom okolinom. To daje osnovu za praktičnu inteligenciju. Istraživanje materijalnih aspekata bašte – zemlje, peska, vode, drveta i biljaka lako može rezultirati tako da biljke budu počupane, izlomljene i iscepkane. Oni neće poštovati red koji vlada na parcelama, jer njihov imperativ je istražiti sve teksture i materijale i njihov sadržaj i osobine.

 3-5 godina

Njihova oblast interesovanja su isti materijali kao i kod najmlađeg uzrasta, ali je izbor aktivnosti proširen. Prave se pokušaji gradnje puteva od zemlje ili peska, kopaju se rovovi, staze od daščica i kamenčića, kuće od lišća i grančica…Devojčice češće žele stvoriti maštovita mesta, kao što je kutak za čajanke ili bašte za vile, dok dečaci obično preferiraju kopanje, guranje zemlje, pravljenje brežuljaka, tunela i puteva.

Deca u ovom uzrastu počinju uvažavati biljke. Ovo je dobro vreme za početak jednostavne sadnje i negovanja pojedinih vrsta. U ovoj fazi, zalivanje postaje jedna od omiljenih aktivnosti, tako da im treba ponuditi posude ili kantice odgovarajuće veličine, kojima mogu s lakoćom rukovati, a zatim uživati u gledanju biljaka kako rastu i razvijaju se, te brati i jesti plodove. Kako bi što pre videli rezultate svog truda i osetili zadovoljstvo uspeha i ponos, poverite im brzorastuće biljke.

5-7 godina

U uzrastu od 5-7 godina dolazi do snažnog razvoja kreativnosti, a priroda nudi zemlju, pesak, kamen, školjke, staklo i lišće za oblikovanje, gradnju i kopanje. Deca vole preuređivati i oblikovati svoje fizičko okruženje i deliti to s drugima. Bašta je sada mesto gde će pozivati prijatelje da podele iskustvo. Oni mogu graditi kućice od kutija ili granja, ili brdo i put od kamenja, most od dasaka … Što se tiče građevinskih radova, oni su sada sa više detalja. Prave se tematski vrtovi, od kamenčića i školjki, grade male ograde i minijaturne bare. Koristeći baštenske materijale deca mogu istraživati mogućnosti i steći razumevanje gustine, težine, prilagodljivost, poroznosti i slično.

 7-9 godina

U ovom periodu dešava se buran razvoj deteta. Materijalni svet je već poznat i dete formira veću sliku postavljajući temelje za dalji razvoj sposobnosti inovativnog i prilagodljivog razmišljanja.

To je kritično doba koje obuhvata razvoj centara u mozgu zaduženih za maštovito razmišljanje i pamćenja. Kreativno pričanje priča, kao što su bajke, priče sa temama poput  mitova i legendi, postaju posebno interesantni za decu ovog uzrasta Oni mogu praviti vlastite interpretacije već poznatih priča i bajki i uklapati ih u svoje maštovite građevine. Željni su skrovitih mesta, tajanstvenih pećina, čarobnih staza, visokih stabala i velikog cveća, poput suncokreta, ali zanimljivo je i cveće od kog mogu praviti venčiće, bukete i slično. Deca u ovom uzrastu vole da stvaraju priče o tajnom blagu i grade puteve s preprekama od granja i kamenja, koji se mogu otvoriti samo uz pomoć  lozinke.

Ovo je  dobar period za posmatranje i upoznavanje sa svim karakteristikama pojedinih godišnjih doba i aspekata koje u bašti sa sobom nose: sadnja, rast, zrenje, cvetanje, berba, položaj Sunca, uticaj Meseca,  vremenske prilike, tlo… Deca ovog uzrasta su opčinjena posmatranjem i onim što vide. Dajte im vremena, priliku i podsticaj da se povežu sa svojim pejzažem i da razvijaju poštovanje za sve rastuće stvari, drugim rečima da učvrste način razmišljanja u kom prepoznaju kako živimo s dolascima i odlascima, s godišnjim dobima koja se smenjuju i šta nam priroda pruža.

9-12 godina

Ovo je period u kom je dobro da se odrasli više uključe, dodeljujući detetu vlastitu malu parcelu, na kojoj će samo nešto posaditi. Kroz vlastitu praksu dete stiče iskustva u sadnji, rastu, zrenju, cvetanju i proizvodnji hrane. Redovi, izračunavanje razmaka među biljkama, zalivanje, praćenje napredovanja. Treba voditi računa da im se daju jednostavnjii zadaci, kako bi uloženi trud dao pozitivne rezultate, te osetili zadovoljstvo, radost i ponos. Pored izgradnje preduzetničkog duha, zadovoljstva i samopouzdanja, ovo su i početni koraci u razvoju ekološke svesti i osećanja zahvalnosti prirodi.

Sigurnost dece u bašti

Pobrinite se da bašta bude sigurno mesto s prikladnom opremom, alatima, sigurnom ogradom, vratima i stazama. Da bi bašta bila sigurna za decu:

 • Odaberite alate odgovarajuće veličine.
 • Držite sprejeve i đubriva izvan dometa.
 • Nemojte koristiti hemikalije, neka vrt bude organski koliko god je to moguće.
 • Osigurajte bezbedno mesto za odlaganje opreme i alata.
 • Osigurajte ograde i kapije.
 • Osigurajte hlad u letnjim mesecima (ispod krošnje drveta ili suncobrana)
 • Pobrinite se da tamo gdje je to prikladno deca nose kapu, koriste kremu za sunčanje, prikladnu odeću i gumene čizme.
 • Ne ostavljajte kante vode bez nadzora kada su veoma mala deca u bašti.

A za ona koji nemaju mogućnost da se bave baštovanstvom na otvorenom preostaje kompromisna rešenja kao što su uzgoj bilja na terasama ili u kućnim uslovima, u saksijama ili terarijumima.

Sav sadržaj ovog bloga, Nadarena deca (www.nadarenadeca.com), svi tekstovi, uključujući i prevode i slike (obeležene imenom bloga ili mojim imenom) su moje (Tatjana Petrov) vlasništvo. Zabranjeno je objavljivanje na drugim sajtovima/blogovima ili štampanje u komercijalne svrhe. U suprotnom smatraću da su prekršena moja autorska prava.