Tag Archives: kako napraviti dečiju slikovnicu

Napravi slikovnicu

slikovnice povezOhrabrite decu da kreiraju svoju vlastitu slikovnicu. Izrada vlastite slikovnice ima mnogo edukativnih i emocionalnih prednosti. To je odlična prilika za pokretanje mašte i razvoj jezičkih veština u periodu kada je dete savladalo čitatanje i pisanje i počinje da pravi prve pokušaje u pisanju jednostavnih sastava. Pisanje vlastitih priča olakšava deci da uobliče misli, izraze kreativnost, prepoznaju i definišu osećanja, strahove i iskustva. Stavljajući priču u određen uzročno posledični niz, raspoređen po stranama, lakše se uočavaju celine i koraci kojima se događaji i pripovedanje odvija.

Doživljavajući sebe kao autora, dok kreira „vlastito remek-delo“, dete stvara osećaj ponosa nad svojim dostignućem i jača samopouzdanje. Istovremeno ono izgrađuje poverenje i slobodu emocionalnog otvaranja pred drugima. Takođe, kada je dete usredsređeno na zadatak i uživa u njemu dolazi do povišenog nivoa motivacije i produbljene koncentracije.
Pravljenje tradicionalne slikovnice podrazumeva veštinu rukovanja olovkom, papirom i makazama i odlična je prilika za uvežbavanje motorike. Dok kod pojedine dece upravo ovo može biti glavni motivacioni faktor, za druge može izgledati suviše izazovno i stvarati odbojnost. Njima je, zato, pravljenje digitalne slikovnice možda prihvatljivije. Dete samo treba da odabere formu koja pruža veći užitak, obzirom da ovo u prvom redu treba da bude prilika za razvoj jezičkih veština. Ukoliko dete ima volje, može se okušati na oba polja.
Pravljenje e-slikovnice takođe ima svoje prednosti. To je prilika za rad u jednostavnim kompjuterskim programima koji mogu da posluže za ovu namenu. Ovde su ponuđene gotove teme i elementi u PowerPointu koji pružaju takvu mogućnost.

(odaberi odgovarajuću kategoriju i klikni na interaktivnu sliku da otvoriš ponuđene teme)

Nekoliko korisnih saveta kako pomoći detetu u stvaranju vlastite slikovnice

  • Koristite druge slikovnice kao model. Pokažite detetu kako su organizovani i istaknuti ključni elementi.
  • Ako dete nema ideju o čemu bi pisalo podstaknite ga na razmišljanje pitanjima o vlastitim iskustvima i interesovanjima. Gledajte časopise i porodične fotografije, prisetite se poznatih situacija iz života, priča ili anegdota. Idite u šetnju i napravite par fotografija koje će poslužiti kao inspiracija ili razgledajte časopise iz kojih može izrezati fotografije i lepiti ih u svoju slikovnicu.
  • Osigurajte različite vrste papira, tkanine i bojice kako bi dete imalo priliku da eksperimentiše sa različitim bojama teksta i stilovima ilustracija.
  • Nemojte podleći iskušenju da ispravljate sve pravopisne greške. Ovo je pre svega prilika za slobodno kreativno izražavanje i izgradnju pozitivnog stava prema čitanju i pisanju.
  • slikovnice povezi© Tatjana Petrov  Sav sadržaj ovog bloga, Nadarena deca (www.nadarenadeca.com), svi tekstovi, uključujući i prevode i slike obeležene mojim imenom ili imenom bloga su moje (Tatjana Petrov) vlasništvo. Zabranjeno je reprodukovanje, distribucija i objavljivanje u bilo kom obliku. U suprotnom smatraću da su prekršena moja autorska prava.