Poređaj slike prema logičnom redosledu

Izuzetno zanimljiva mozgalica za sve generacije! 

Ponuđeno je šest međusobno povezanih sličica, koje su izmešane. Zadatak je otkriti logičnu vezu među njima i poređati ih pravilno upisivanjem odgovarajućeg broja u kvadratić u donjem desnom uglu. Nakon toga treba kliknuti na “VALIDER”. Ukoliko je zadatak obavljen uspešno u donjem levom uglu jedan od pet crvenih kvadratića promeniće boju u zelenu. Zatim možete preći na sledeći zadatak. Ukoliko zadatak nije obavljen uspešno oglasiće se alarm i nije moguće preći na sledeći niz sličica.

Klikom na svaku od sličica ispod ovog teksta otvarate stranicu sa setom od 5 različitih nizova slika, tako da ukupno ima 25 nizova slika.

Ne propustite ovu sjajnu mozgalicu. Neki zadaci su zahtevan izazov i za najveštije!

[ad name=”Prilagodljivi baner”]

Niz slika 1. deo

poredaj slike 1

Niz slike 2. deo

poredaj slike 2

Niz slika 3. deo

poredaj slike 3

Niz slika 4. deo

poredaj slike 4

Niz slika 5. deo

poredaj slike 5

+++++